GIỚI THIỆU:

letotnghiepKhoa Khoa học Vật liệu được thành lập trên cơ sở Bộ môn KHVL vào ngày 24/10/2008. Bộ môn KHVL đã được chính thức thành lập từ năm 2003 tại trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM trên cơ sở thành lập ngành đào tạo mới: ngành Khoa học Vật liệu theo quyết định số 40/2003/KHTN-TCHC ngày 23/06/2003 nhằm đáp ứng yêu cầu về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ vật liệu ở Việt nam và đóng góp thiết thực cho mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chi tiết

 

___________________________________________________________________________________

CÁC THÔNG BÁO QUAN TRỌNG KHÁC:

Joomla 1.5 Featured Articles

 


 
            SEO services