logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 

Đặc biệt là các vật liệu ở dạng màng mỏng và các vật liệu có cấu trúc nano.

Nguồn nhân lực được đào tạo trong lĩnh vực này sẽ có rất nhiều cơ hội tìm được những công việc làm, phù hợp với chuyên môn như: các hãng kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghệ cao… có những hoạt động liên quan đến tư vấn, nghiên cứu và ứng dụng chế tạo các loại vật liệu, đặc biệt là vật liệu kỹ thuật cao.

Ngoài ra, các cử nhân tốt nghiệp ngành có thể giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… hoặc có đủ cơ hội và kiến thức để có khả năng