logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Học Kì 2-2015-2016

Mã HP Tên Học phần Giữa kỳ Cuối kỳ Tổng kết Phúc tra
KVL004 Giới thiệu ngành Khoa học vật liệu    

F302:1-2-3-4

F304:5-6-7-8

 1
KVL005 Sinh học đại cương        
KVL101 Điện động lực học    

 F103:1-2-3

F104:1-2-3

F106:1-2-3

 1
KVL102 Nhiệt động lực học    

 F103:1-2-3

F104:1-2-3

F106:1-2-3

 1
KVL103 Lượng tử học     F103:1-2-3

F104:1-2-3

F106:1-2-3
 1
KVL104 Cơ sở khoa học chất rắn        1
KVL111 Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp      1-2-3-4-5-6-7  1-2
KVL112 Hóa Hữu cơ    

 F103:1-2-3

F104:4-5

F106:6-7-8

 1
KVL201 Các pp chế tạo màng mỏng      1-2-3  1
KVL202 Quang phổ phân tử và phổ Raman      1-2-3-4  1
KVL280 Hệ thống quản lí chất lượng (QMS)      1-2  
KVL312 Thực tập tổng hợp Vật liệu 1      1-2  
KVL350 Vật liệu từ và siêu dẫn      1  1
KVL352 Vật liệu và linh kiện bán dẫn      1-2;lớp TA:1-2  
KVL358 Các phương pháp phân tích vật liệu      1-2-3  
KVL359 Kĩ thuật chân không      1-2  1
KVL360 Khuyết tật hóa học trong ôxít kim loại      1-2-3  
KVL361 Tính toán, mô phỏng trong nghiên cứu vật liệu      1-2-3  1
KVL381 Pin mặt trời      1-2  
KVL382 Cảm biến      1-2  
KVL397 Seminar tốt nghiệp - lý thuyết      1-2  
KVL399 Khóa luận tốt nghiệp      1  
KVL404 Thực tập hoá lý 2      1-2-3-4-5  
KVL429 Hóa lý 1      1-2  
KVL433 HH các ngtố không chuyển tiếp và bài tập      1-2-3  1
KVL437 Phương pháp phổ nghiệm + Bài tập      1-2-3-4-5-6  1
KVL438 Công nghệ tổng hợp và tái chế Polymer    1-2  1-2-3-4-5-6  1
KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer    1  1  1
KVL444 Phụ gia Polymer      1-2-3-4-5  1
KVL454 Hỗn hợp polymer    

 C31:1-2

C41:1-2

F301:1-2

 1
KVL455 Biến tính polymer      1  
KVL457 Cao su: hoá học và công nghệ      1-2-3-4-5  
KVL460 Vật liệu composite và nanocomposite    

 C41:1-2

C42:3-4-5

 1
KVL461 Kỹ thuật gia công vật liệu Polymer    

 C31:1-2

C33:3-4-5

 1
KVL483 CNBX và biến tính Vật liệu polymer      1-2-3  1
KVL484 Vật liệu Polyme 1: Sơn, verni, keo dán      1-2-3  1
KVL485 Vật liệu Polyme 2: Bao bì và sợi      1-2-3  
KVL496 Seminar tốt nghiệp      1  
KVL499 Khóa luận tốt nghiệp      1  
KVL523 Phức chất và Phức cơ kim      1-2  1
KVL541 Thực tập chuyên đề 1      1-2  
KVL542 Thực tập chuyên đề 2      1-2  
KVL551 Các phương pháp chế tạo vật liệu và phân tích vật liệu      1-2  
KVL552 Công nghệ Vật liệu từ      1-2  
KVL554 Polymer Y sinh (Hóa keo)      1-2  
KVL557 Công nghệ Mô      1  
KVL558 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào Động vật      1  
KVL559 Cơ sở vật lý màng mỏng      1-2  
KVL591 Khoa học và Công nghệ Vật liệu      1  
KVL592 Vật liệu Từ và Ứng dụng      1  1
KVL595 Seminar tốt nghiệp      1  
KVL599 Khóa luận tốt nghiệp      1