logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 

TUYỂN SINH CAO HỌC 2016

NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

 

www.hcmus.edu.vn/daotao/saudaihoc

Đào tạo sau đại học ngành Khoa học Vật liệu với mục tiêu là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho việc phát triển Khoa học và Công nghệ Vật liệu tiên tiến trong cả nước, đặc biệt là cho khu vực phía nam.

 • Trang bị cho học viên các kiến thức nâng cao về Khoa học và Công nghệ Vật liệu tiên tiến, các kỹ thuật chế tạo, phân tích tính chất của vật liệu.
 • Hướng dẫn các kỹ năng thực hành chuyên môn sâu cho học viên nhằm nắm bắt các xu thế phát triển về công nghệ vật liệu tiên tiến. Từ đó có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề công nghệ chuyên ngành.
 • Tiếp cận các hiệu ứng vật lý mới và khả năng ứng dụng chúng trong lĩnh vực công nghệ vật liệu nano, vật liệu tiên tiến.

 1. Đối tượng dự thi

Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Cử nhân và Kỹ sư với chuyên ngành tốt nghiệp đại học phù hợp hoặc gần phù hợp với chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Vật liệu.

       a. Định nghĩa ngành phù hợp

 • Khoa học vật liệu
 • Công nghệ vật liệu
 • Khoa học và công nghệ vật liệu
 • Vật liệu tiên tiến
 • Vật liệu và linh kiện nano
 • Khoa học và công nghệ nano
 • Khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử - Quang tử
 • Khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại – Phi kim
 • Vật lý chất rắn
 • Vật lý kỹ thuật
 • Vật lý ứng dụng
 • Vật lý điện tử
 • Hóa vật liệu
 • Hoá Lý
 • Hoá học Polymer - Composite
 • Vật liệu Y Sinh
 • Vật liệu Sinh học
 • Điện tử - viễn thông


b. Định nghĩa ngành gần phù hợp

 • Công nghệ dược
 • Khoa học và Công nghệ môi trường
 • Hóa học
 • Công nghệ hóa học
 • Vật lý
 • Kỹ thuật Cơ – Điện tử

 

2. Các môn thi tuyển

 

Phần Môn thi Nội dung
1 Môn cơ bản Đại cương Khoa học Vật liệu
2 Môn cơ sở Đại cương Nhiệt động lực học
3 Ngoại ngữ Theo quy chế tuyển sinh cao học của ĐH QG TP.HCM

 

3. Điều kiện trúng tuyển

 • Kết quả các môn thi tuyển ≥ 5/10.
 • Kết quả các môn học bổ sung và chuyển đổi (nếu có) ≥ 5/10.
 • Theo chỉ tiêu từng năm, lấy từ điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu. Khoá tuyển tháng 10/2016 có chỉ tiêu là 20.

 

4. Thời gian đào tạo, số tín chỉ yêu cầu

Thời gian đào tạo Thạc sĩ KHVL theo quy chế đào tạo Sau đại học của Đại học Quốc gia Tp.HCM. Thời gian đào tạo là toàn thời gian trong 2 năm với 5 nhóm học phần (18 tháng) và 6 tháng thực hiện Luận văn. Số tín chỉ phải hoàn thành là 54.

 

5. Khái quát chương trình đào tạo

 • Phần 1: Kiến thức chung: Triết học (4 TC) và Ngoại ngữ (Theo quy chế đào tạo Thạc sĩ hiện hành của ĐH Quốc Gia TP. HCM)
 • Phần 2: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

      + Học phần chuyên ngành bắt buộc: 17 TC

      + Học phần chuyên ngành tự chọn: 18 TC

 • Phần 3:Luận văn thạc sĩ: 15 TC

 

6. Khung chương trình đào tạo:

 

STT Mã số MH Tên môn học

Khối lượng

(Tính chỉ)

Tổng số Lý thuyết Thực hành
A Kiến thức chung
Triết học 4 4 0
Ngoại ngữ
B Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
I Môn học bắt buộc 17 13 04
KHVL20 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 0 0
KHVL21 Nhiệt động lực học Vật liệu 3 3
KHVL22 Phương pháp phân tích tính chất vật liệu 1 3 2 1
KHVL23 Phương pháp phân tích tính chất vật liệu 2 3 3 1
KHVL24 Mô phỏng trong Vật liệu 3 2 1
KHVL25 Các phương pháp tổng hợp Vật liệu 3 2 1
II Môn học Tự chọn 18 17 1
KHVL30 Tổng hợp và biến tính Polymer 4 4 0
KHVL31 Các trạng thái và tính chất cơ lý Polymer 4 4 0
KHVL32 Công Nghệ Composite Polymer 4 4 0
KHVL33 Các phương pháp kiểm đinh và phân tích Polymer 4 4 0
KHVL34 Hóa học Nano 3 3 0
KHVL35 Quang Từ 3 3 0
KHVL36 Các phương pháp khảo sát tính chất Từ của vật liệu 3 2 1
KHVL37 Vật liệu Sinh học nano tiên tiến 3 3 0
KHVL38 Các hệ thống cấu trúc sinh học nano 3 3 0
KHVL39 Vật liệu thông minh và ứng dụng 3 3 0
KHVL310 Vật liệu từ tính cấu trúc nano 3 3 0
KHVL311 Công nghệ màng mỏng trong pin năng lượng mặt trời 3 3 0
KHVL312 Hệ vi cơ điện tử và ứng dụng 3 3 0
KHVL313 Khoa học Vật liệu màng mỏng 3 3 0
KHVL314 Quang tử học nano 3 3 0
KHVL315 Seminar chuyên đề 3 0 0
C Luận văn 15
Tổng cộng 54

 

7. Định hướng môn học theo chuyên ngành

Chuyên ngành Môn học

Vật liệu Polyme và

Composit

Tổng hợp và biến tính Polymer
Các trạng thái và tính chất cơ lý Polymer
Công Nghệ Composite Polymer
Các phương pháp kiểm đinh và phân tích Polymer
Vật liệu Sinh học nano tiên tiến
Vật liệu thông minh và ứng dụng
Hóa học Nano
Seminar chuyên đề
Chuyên ngành Môn học
Vật liệu Từ và Y Sinh Quang Từ
Các phương pháp khảo sát tính chất Từ của vật liệu
Vật liệu Sinh học nano tiên tiến
Các hệ thống cấu trúc sinh học nano
Vật liệu thông minh và ứng dụng
Vật liệu từ tính cấu trúc nano
Hóa học Nano
Seminar chuyên đề
Chuyên ngành Môn học
Vật liệu Nano và Màng mỏng Công nghệ màng mỏng trong pin năng lượng mặt trời
Hệ vi cơ điện tử và ứng dụng
Khoa học Vật liệu màng mỏng
Quang tử học nano
Vật liệu thông minh và ứng dụng
Hóa học Nano
Vật liệu từ tính cấu trúc nano
Seminar chuyên đề

 

8. LƯU Ý

Học viên có thể được tài trợ kinh phí thực hiện nội dung nghiên cứu thuộc Luận văn Thạc sĩ, thực tập ngắn hạn ở nước ngoài (miễn phí).

 

9. Liên hệ

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

Tel: 0121 790 7700