logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Cơ cấu tổ chức của Khoa Khoa học Vật liệu bao gồm:

Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng Khoa: NGƯT.PGS.TS. Lê Văn Hiếu (Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.)

Phó trưởng Khoa: TS. Trần Thị Thanh Vân (Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.)

Phó trưởng Khoa: TS. Hà Thúc Chí Nhân (Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.)

Trợ lý giáo vụ Khoa: Nguyễn Long Trọng (Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.)

Trợ lý sinh viên: ThS. Vũ Năng An (Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.)

Hội đồng khoa học và đào tạo

Các bộ môn, phòng thí nghiệm thuộc khoa

Chi bộ khoa

Công đoàn khoa

Chi đoàn cán bộ trẻ

Đoàn Khoa, Liên chi Hội sinh viên Khoa