logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Sứ mạng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt trong ĐH Quốc gia Tp.HCM, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới.


Tầm nhìn đến năm 2020

Đến năm 2020, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước, có vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ của ĐH Quốc gia Tp.HCM, sánh ngang với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.