logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Tin tức hop tac cong ty... 2016

Là một ngành đào tạo và nghiên cứu về khoa học và công nghệ tiên tiến. Sự phát triển của ngành Khoa học Vật liệu đã đóng góp rất quan trọng đến sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá của đất nước.

Ngành Khoa học Vật liệu của Trường luôn chú trọng vào việc đào tạo ra những cử nhân có đủ kiến thức và năng lực phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu cơ bản

cũng như ứng dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống về lĩnh vực vật liệu kỹ thuật cao.

Đây là đối tượng nghiên cứu đang có nhiều hứa hẹn về sự phát triển và ứng dụng

rộng rãi trên thế giới, cũng như ở Việt Nam bao gồm: các hợp kim đặc dụng, gốm kỹ thuật, vật liệu polymer, composite và nanocomposite, vật liệu quang, vật liệu bền cơ - nhiệt, vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, vật liệu phân hủy sinh học, vật liệu y sinh, vật liệu photonics…

Xem tiếp...