logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

TT Tên bài viết Nơi đăng Tên tác giả
1 Photocatalytic activity of Silver nanoparticles on TiO2 nanotubes synthesized by photoreduction method Proceedings of The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA2015), 437 - 441, 2015. Pham Van Viet, Le Ngoc Anh, Le Van Hieu and Cao Minh Thi
2 Hydrothermal synthesis of TiO2 nanotubes on fto substrate for  ethanol gas sensing Kỷ yếu SPMS 2015, 775-778 Pham Van Viet, Vu Hoang Nam, Cao Minh Thi and Le Van Hieu
3 The process of immobilization of ZnO nanorods surface with galactose oxidase Proceedings of The 8th international conference on Photonics and Applications, Da Nang, (2014) La Phan Phuong Ha, Ngo Van Chi Quang, Tran Quang Trung
4 The effect of temperature to the morphology of ZnO nano structure grown by CVD method Proceedings of The 8th international conference on Photonics and Applications, Da Nang, (2014)

La Phan Phuong Ha, Le Phu Quang, Tran Quang Trung

5 Structure and optical properties of sputtered chromium oxide thin films Proceedings of The 8th international conference on Photonics and 19Applications, Da Nang, (2014) Kim Ngoc Pham, Trung Do Nguyen, Cao Vinh Tran, Bach Thang Phan
6 Spectroscopic investigations on the structure and optical properties of Tin –silica glass ceramic monoliths doped with Eu3+ ions - Oral Proceedings of The 8th international conference on Photonics and Applications, Da Nang, (2014) Tran T. T. Van, Pham Kim Ngoc, Ta Thi Kieu Hanh, Le Van Hieu, Lam Quang Vinh
7

The effect of silver nanowires dimension to ammonia adsorption of graphene-silver nanowires hybrid

 

Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013). Thành phố Thái Nguyên 4-6/11/2013. Huynh Tran My Hoa, La Phan Phuong Ha, Le Ha Phuong, Phan Minh Hanh, Tran Quang Trung
8 Synthesis and Characterization of PEO-modified Clay Nanocomposite based on Polystyrene Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 3 Nanotechnology and Application – IWNA, Vũng Tàu, Viet Nam, 11/2011 Le Van Khai, Do Thi Thanh Thuy, Ha Thuc Chi Nhan, Ha Thuc Huy
9 Elaboration of Conductive Polymer Thin film and Inorganic Buffer Layers - Application for Hybrid Organic Solar Cell Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 3 Nanotechnology and Application – IWNA, Vũng Tàu, Viet Nam, 11/2011. Tran Hoang Cao Son, Nguyen Nguyen Ngan, Ha Thuc Chi Nhan, Tu Ngoc Han, Phan Bach Thang, Le Van Hieu
10 Characterisation Of Vietnamese Montmorillonite Modified By New Non Ionic Surfactant Monoglyceride hội nghị quốc tế Kick-off Symposium Establishment of Carbon-Cycle-System with Natural Rubber, diễn ra tại Tp.  Hà Nội, Việt Nam. 8/2011 Tran Mai Anh, Ha Thuc Chi Nhan, Ha Thuc Huy
11 Elaboration Of Polyurethane Nanocomposites From Vietnamese Montmorillonite Modified By Monoglyceride Surfactant Hội nghị quốc tế Kick-off Symposium Establishment of Carbon-Cycle-System with Natural Rubber, diễn ra tại Tp.  Hà Nội, Việt Nam. 8/2011 Ha Thuc Chi Nhan, Mai Thanh Tam, Ha Thuc Huy
12 Bamboo microfibres reinforced composite polymer electrolytes based on poly(oxyethylene) The 2nd International Symposium Frontiers in Polymer Science, 29-31 May 2011, Centre de Congrès, Lyon, France Nguyen Huu Dat, Tran Van Man, Le My Loan Phung, Dang Tan Tai
13 Association of hopping and trap controlled conduction in stoichiometry Cr-doped SrTiO3 thin films IWNA, 10-12/11/2011 Vung Tau, Vietnam, ORAL Bach Thang Phan and Jaichan Lee
14 Investigating resistance switching in ZnO thin,  films IWNA, 10-12/11/2011 Vung Tau, Vietnam, POSTER Trung Do Nguyen, Van Thuy Dao, Van Hung Phung, Duc Hoang Tran, Thi Hoang Xuan Tran, Tran Le, Tuan Tran, Van Hieu Le,  Cao Vinh Tran, Thi My Dung Cao, Thi Kieu Hanh Ta, Thanh Tan Vo, Bach Thang Phan
15 The role of copper on resistance switching behavior of ZnO thin films IWNA, 10-12/11/2011 Vung Tau, Vietnam, POSTER Tuan Anh Hoang, Tran Le, Duc Hoang Tran, Hoang Cao Son Tran, Tuan Tran, Van Hieu Le, Cao Vinh Tran, Thi My Dung Cao, Huu Truong Nguyen, Van Dung Hoang, Thanh Tan Vo, Bach Thang Phan
16 Thermal and optical properties of phospho tellurite glasses and characterization of fibers fabricated by rotational casting IWNA, 10-12/11/2011 Vung Tau, Vietnam, POSTER Kim Ngoc Pham, Hoang Tuan Tong, Yasutake Ohishi, Bach Thang Phan
17 Copper ions induced resistance switching in ZnO thin films ISIF,  31/7 - 4/8/2011, ANH QUỐC, POSTER Tran Le, Duc Hoang Tran, Thi Kieu Hanh Ta, Tuan Tran, Van Hieu Le, Hoang Cao Son Tran, Jaichan Lee, Bach Thang Phan
18 Electrical Conduction and Resistance Switching Mechanisms of Ag/ZnO/Ti Structure ICAMD, 7-9/12/2011, HÀN QUỐC, POSTER Van Thuy Dao, Trung Do Nguyen, Kim Ngoc Pham, Thi Kieu Hanh Ta, Thi My Dung Cao, Tuan Tran, Van Hieu Le, Cao Vinh Tran, Sangsub Kim, Jaichan Lee and Bach Thang Phan
19 Synthesis ZnO Nanorod Aray by Electrochemical Method ICAMD, 7-9/12/2011, HÀN QUỐC, POSTER Khac Top Le, Van Hieu Le, Hoang Cao Son Tran, Quang Vinh Lam, Duc Hao Nguyen and Bach Thang Phan
20 Điều chế vật liệu hỗn hợp polymer thân thiện môi trường trên nền polyethylene và tinh bột khoai mì việt nam - Ứng dụng trong lĩnh vực bao bì Hội nghị Khoa Học và Công Nghệ lần thứ 12 tại Trường ĐH Bách Khoa TpHCM, 10/2011 Nguyen Dang Mao, Le Van Khanh, Ha Thuc Chi Nhan va Ha Thuc Huy
21 Tổng Hợp Vật Liệu Nanocomposite Trên Nền Nhựa Nhiệt Dẻo Polyurethan Gia Cường Nanoclay Hội nghị Khoa Học và Công Nghệ lần thứ 12 tại Trường ĐH Bách Khoa TpHCM, 10/2011 Mai Thanh Tam, Ha Thuc Chi Nhan, Ha Thuc Huy
22 Nanocomposite materials based on bamboo cellulose microfibers and poly oxyethylene

The 12th Conference on Science and Technology – University of Technology, HCMC, 26-28 Oct 2011, Viet Nam

Nguyen Huu Dat, Tran Van Man, Le My Loan Phung, Dang Tan Tai
23 Ảnh hưởng của nồng độ P2O5 đến tính chất nhiệt và quang của thuỷ tinh tellurite SPMS, 7-9/11/2011, Việt Nam, ORAL Pham Kim Ngoc, Tong Hoang Tuan, Yasutake Ohishi, Phan Bach Thang
24 Sự thay đổi điện trở trong cấu trúc Ag/ZnO/Ti ứng dụng trong bộ
nhớ linh kiện điện tử

SPMS, 7-9/11/2011, Việt Nam, ORAL

Nguyễn Trung Độ, Đào Vân Thúy, Trần Hoàng Cao Sơn, Trần Tuấn, Phạm Kim Ngọc, Lê Văn Hiếu, Trần Cao Vinh, Cao Thị Mỹ Dung, Tạ Thị Kiều Hạnh, Võ Thanh Tân, Phan Bách Thắng
25 Cơ chế truyền dẫn điện AC trong cấu trúc Pt/Cr-SrTiO3/Cr-SrTiO3/La0.5Sr0.5CoO3 SPMS, 7-9/11/2011, Việt Nam, ORAL Phan Bách Thắng, Lee Jaichan
26 Chế tạo màng mỏng silicon đa tinh thể bằng phương pháp nhôm thúc đẩy tinh thể hóa SPMS, 7-9/11/2011, Việt Nam, ORAL Phan Tú Linh, Phạm Duy Phong, Phan Bách Thắng, Trần Cao Vinh
27 Cơ chế truyền dẫn điện trong màng mỏng hợp thức SrTiO3 pha tạp Cr SPMS, 7-9/11/2011, Việt Nam, POSTER Phan Bách Thắng, Lee Jaichan
28 Chế tạo màng Cu/ZnO: Cu/Cu bằng phương pháp phún xạ magnetron cho ứng dụng bộ nhớ không biến đổi RRAM SPMS, 7-9/11/2011, Việt Nam, ORAL Võ Minh Vương, Cao Thị Mỹ Dung, Lê Trấn, Phan Bách Thắng
29 Tổng hợp hạt nano sắt từ ứng dụng trong y sinh SPMS, 7-9/11/2011, Việt Nam, POSTER Tạ Thị Kiều Hạnh, T.T. Hoà, P.T.T. Vy, L.Q. Vinh, T.C. Vinh, L.V. Hiếu, V.T. Tân, P.B. Thắng
30 Modification of Purified Vietnamese Clay by the Polyol surfactants – Application for the Elaboration of Polyurethane nanocomposite Asian Workshop on Polymer Processing 2010, Hanoi, VietNam. 12/2010 Ha Thuc Chi Nhan, Tran Mai Anh, Ha Thuc Huy
31 Spectroscopies investigations on the structure of tin-silica glass ceramic systems doped with rare earth ions XXII International Conference on Raman Spectroscopy- Boston (08/2010) Thi Thanh Van Tran
32 Kinetic of crystallization of SnO2 nanoparticles in sol-gel based glass-ceramic: Comparison of thin films and bulk systems 30th European Congress of Molecular Spectroscopy – Florence Italy (09/2010) Thi Thanh Van Tran
33 Utilisation des spectroscopies Raman et IRTF pour l’investagation des effets de la croissance des nanoparticles SnO2 sur les propriétés structurales des guides d’ondes planaires vitro-céramiques Journées Nord-Ouest Européennes des Jeunes Chercheurs –Villeneuve d’Ascq (03/2010) Van T. T. Tran
34 SiO2-SnO2 glass-ceramic planar waveguides doped by rare earth elaborated by the sol-gel process International Congress Glass - Brazil (09/2010) Van T. T. Tran
35 Nghiên cứu hóa dẻo PVC bằng dầu đậu nành epoxy hóa – Tổng hợp vật liệu nanocomposite trên cơ sở PVC hóa dẻo/ đất sét biến tính PEO Hội nghị Khoa Học IWNA 2009 - Second International Workshop on Nanotechnology and Application, à Vũng Tàu ville, VietNam. 11/2009 Ha Thuc Chi Nhan, Dang Tan Tai, Ha Thuc Huy
36 Study and prepare the biocomposite materials based on bamboo fiber and unsaturated polyester resin International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology (IWAMN 2009), 24-25 Nov 2009, Ha Noi, Viet Nam Nguyen Huu Dat, Tran Duy Thanh, Ha Thuc Chi Nhan, Dang Tan Tai
37 Epitaxial growth and electric properties of Sr-doped LaVO3 Thin Films 18th Symposium on Ferroelectric 2009, Feb 8-10, Korea (Poster) Sungbong Ma, Dao Tran Minh, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
38 Effects of interfacial oxygen-deficient layer on resistance switching in Cr-doped SrTiO3 Thin Films 18th Symposium on Ferroelectric 2009, Feb 8-10, Korea (Poster) Bach Thang Phan and Jaichan Lee
39 Resistance switching and electrical  conduction mechanism in Cr-doped SrTiO3-d Thin Films 2008 Japan-Korea Workshop on Nanomaterials for IT, 2009 Jan 15-17, Japan (Oral) Bach Thang Phanand Jaichan Lee
40 Electrical conduction in reduced Cr-doped SrTiO3-d thin films Korean Ceramic Conference 2009, Apr 23-24, Korea (Oral) Bach Thang Phanand Jaichan Lee
41 Synthèse et caractérisation des guides d’ondes (100-x)SiO2-xSnO2 dopées avec Er3+ et élaborés par voie sol-gel 10èmes Journées Francophones des jeunes physico-chimistes à Ambleuteuse (10/2009) Thi Thanh Van Tran
42 Caractérisations spectroscopies et structurales des guides d’ondes vitro-céramiques dopées par des ions de terre-rare élaborés par voie sol-gel 28èmes Journées Nationales d’Optique Guidée et Horizons de l’Optique à Lille (07/2009) Thi Thanh Van Tran
43 Synthesis and characteristic of  xSnO2 – (100-x)SiO2 waveguides doped with europium (Eu3+) University of Science, Ho Chi Minh city, Vietnam (08/2009) Van T. T. Tran, Hieu V. Le, Sylvia Turrell, Christophe Kinowski
44 Low-loss tin silica glass-ceramic waveguides doped by rare-earth elaborated by sol-gel route Advanced in optical materials (AIOM)- California (10/2009) Van T. T. Tran
45 Chế  tạo ZnO nanorod mật độ cao trên đế Si và đế thủy tinh theo phương pháp dung dịch hóa nhiệt độ thấp Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6, 08-10/11/2009, Đà Nẵng Bùi Tấn Phúc, Đinh Sơn Thạch, Khổng Tiến Thịnh
46 Growth of high-density ZnO nanorods on Si/glass substrates by the low-temperature aqueous solution method Second International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2009), November 12-14, 2009, Vung Tau, Vietnam Bui Tan Phuc, Dinh Son Thach, Khong Tien Thinh
47 Điều chế pha gia cường đơn lớp Graphite bằng phương pháp biến tính và khử oxít graphite Hội nghị Khoa Học APCTP – ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008), năm 2008 được tổ chức ở Tp NhaTrang, VietNam. 9/2008 Doan Minh Y Nhi, Nguyen Dinh Minh, Ha Thuc Chi Nhan, Ha Thuc Huy
48 Ac conductivity of Cr-doped SrTiO3 Thin Films 17th Symposium on Ferroelectric 2008, Feb 17-19, Korea (Poster) Bach Thang Phan and Jaichan Lee
49 Ac conductivity of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Korean Ceramic Conference 2008, Apr 24-26, Korea (Poster) Bach Thang Phan and Jaichan Lee
50 Ac conductivity of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Korean Material Conference 2008, May 22-23, Korea (Poster) Bach Thang Phan and Jaichan Lee
51 Oxygen Depletion and Resistance Switching in Cr-doped SrTiO3 Thin Films The 20th International Symposium on Integrated Ferroelectrics (ISIF) 2008, June 9-12, Singapore (Oral) Bach Thang Phan, Taekjib Choi, and Jaichan Lee
52 Electrical Properties of LaTiO3+delta on LaAlO3 and SrTiO3 Substrates The 4th International Conference on Technological Advances of Thin Films and Surface Coatings 2008, Jul 13-16, Singapore (Poster) Bach Thang Phan, P. H. Park, H. K. Ahn, J. H. Kim, and Jaichan Lee
53 Electrical Conduction and Resistance switching in Cr-doped SrTiO3 Thin Films The 7th Korea-Japan Conference on Ferroelectrics (KJC-FE 07) 2008, Aug 6-9 12-14, Jeju Island, Korea (Poster) Bach Thang Phan and Jaichan Lee
54 Electrical Conduction and Resistance switching in Cr-doped SrTiO3 Thin Films , Korean Ceramic Conference 2008, Oct 24-25, Korea (Oral) Bach Thang Phan and Jaichan Lee
55 A study on the growth and electrical properties of [LaVO3]m/[LaAlO3]1 Superlattice by Pulsed Laser Deposition Korean Material Confenrence 2008, Nov 7, Korea (Poster) Sungbong Ma, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
56 Tách chiết và xử lý khoáng sét Việt Nam tự nhiên nhằm ứng dụng cho việc tổng hợp vật liệu nanocomposite trên cơ sở polyurethane/đất sét biến tính hội nghị Khoa Học lần thứ 6 được tổ chức ở trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Tp HCM, ViệtNam, 11/2008. Ha Thuc Chi Nhan và Ha Thuc Huy
57 So sánh tính nhạy khí của màng mỏng SnO2 và SnO2 pha tạp Cu cho ứng dụng dò khí rượu HN Khoa Học lần 6 trường ĐH KHTN-TpHCM, 2008 Từ Ngọc Hân, Nguyễn Văn Giàu, Trịnh Thanh Thuỷ, Lê Viết Hải, Lê Khắc Bình
58 Màng ZnO và ZnO:Sn tổng hợp bằng phương pháp Sol-gel cho ứng dụng dò khí rượu HN Khoa Học lần 6 trường ĐH KHTN-TpHCM, 2008 Trịnh Thanh Thuỷ, Lê Huy Hoàng, Từ Ngọc Hân, Lê Viết Hải, Lê Khắc Bình
59 Ảnh hưởng của lớp đệm Cr lên cấu trúc tinh thể và độ chống ăn mòn của màng CrN phủ trên đế inox Hội nghị khoa học cấp trường lần thứ 6, 11/2008, Trường ĐHKHTN Đinh Thị Mộng Cầm, Nguyễn Hữu Chí, Lê Khắc Bình, Trần Tuấn, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Chi Lăng
60 Synthesis of CrN/Cr hard coatings by reactive D.C. magnetron sputtering APCTP – ASEAN Workshop on Advanced Materials Science And Nanotechnology, 09/2008 Nhatrang, Vietnam Dinh Thi Mong Cam, Nguyen Thanh Phuong, Nguyen Chi Lang
61 Khảo sát độ dày của màng ZnO-Al theo điều kiện chế tạo màng bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm với ma trận CCD Hội nghị khoa học cấp trường lần thứ 6, 11/2008, Trường ĐHKHTN Nguyễn Thế Quyền, Đinh Thị Mộng Cầm, Dương Ái Phương, Nguyễn Đức Khoa, Trần Quang Trung, Trần Tuấn, Lê Khắc Bình
62 Mô phỏng phân tử tính chất quang xúc tác của TiO2 Báo cáo tại Hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc 2008 Đinh Sơn Thạch (Đồng tác giả)
63 Mô phỏng phân tử các tính chất quang học của ZnO Báo cáo tại Hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc 2008. Đinh Sơn Thạch (Đồng tác giả)
64 Biến tính khoáng sét Montmorillonite cho ứng dụng tổng hợp vật liệu nanocomposite trên nền polyurethane Hội nghị Khoa Học lần thứ 6 của tổ chức Groupe Français des Argiles (GFA) được diễn ra tại hội nghị Des Sciences de la Terre (RST) ở Tp Nancy, Pháp.  4/2007 C. N. Ha Thuc, A-C. Grillet, L. Duclaux, L. Reinert, H. Ha Thuc
65 Xử lý tinh khiết và biến tính khoáng sét Montmorillonite Lâm Đồng nhằm ứng dụng vào tổng hợp các lọai vật liệu nanocomposite hội nghị Khoa Học Euroclay 2007 được tổ chức bởi Associação Portuguesa de Argilas (APA) tại trường Đại Học Aveiro, Bồ Đào Nha. 7/2007 C. N. Ha Thuc, A-C. Grillet, L. Duclaux, L. Reinert, H. Ha Thuc
66 Xử lý tinh khiết và biến tính khoáng sét Montmorillonite Thuận Hải bằng PEO và PVA nhằm ứng dụng vào tổng hợp các lọai vật liệu nanocomposite hội nghị Khoa Học lần thứ 5 của tổ chức Groupe Français des Argiles (GFA) được diễn ra tại Trường Đại Học Sciences et Techniques de Mulhouse, Tp Mulhouse, Pháp. 4/2007 C. N. Ha Thuc, A-C. Grillet, L. Duclaux, L. Reinert, H. Ha Thuc
67 Electrical Conduction of Cr-doped SrTiO3 Thin Films The 19th International Symposium on Integrated Ferroelectrics (ISIF) 2007, May 8-11, Bordeaux, France (Oral) Bach Thang Phan,Chul Ho Jung, Taekjib Choi, and Jaichan Lee
68 The Transition from Variable Range Hopping conduction to Trap-Controlled Space-Charge-Limit Current conduction in the Cr-doped SrTiO3 Thin Films 16th Symposium on Ferroelectric 2007, Feb 11-13, Korea (Poster) Bach Thang Phan, Taekjib Choi, and Jaichan Lee
69 Electrical Conduction of Cr-doped SrTiO3 Thin Films The 19th International Symposium on Integrated Ferroelectrics (ISIF) 2007, May 8-11, Bordeaux, France (Poster) Bach Thang Phan,Chul Ho Jung, Taekjib Choi, and Jaichan Lee
70 Electrical Conduction of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Korean Material Conference 2007, Oct 2, Korea (Oral) Bach Thang Phan, Taekjib Choi, and Jaichan Lee
71 Electrical Conduction of Cr-doped SrTiO3 Thin Films The 14th International Workshop on Oxide Electronics 2007, Oct 7-10, Jeju  Island, Korea (Poster) Bach Thang Phan, Taekjib Choi, and Jaichan Lee
72 Electrical Conduction and Resistance switching in Cr-doped SrTiO3 Thin Films The 5th International Conference on Advanced Materials and Devices (ICAMD) 2007, Dec 12-14, Jeju, Island, Korea (Poster) Bach Thang Phan, Taekjib Choi, and Jaichan Lee
73 Sol-gel preparation of ZnO films with preferred orientation along (002) plane Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về công nghệ nano và ứng dụng IWNA, 2007. La Phan Phương Hạ, Trịnh Thanh Thuỷ, Từ Ngọc Hân, Lê Viết Hải, Lê Khắc Bình
74 Chế tạo giao thoa kế Michelson ứng dụng đo vi cấu trúc bề mặt bằng phương pháp dịch pha HNKH ĐHBK 10-2007. Đinh Sơn Thạch (đồng tác giả)
75 Synthesise nanostrutured particle SnO2 by sol gel method Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về công nghệ nano và ứng dụng IWNA, 2007 Từ Ngọc Hân, Trịnh Thanh Thủy, Lê Viết Hải, Lê Khắc Bình
76 Tách chiết và xử lý montmorillonite tự nhiên ở Việt Nam- Ứng dụng cho việc tổng hợp vật liệu nanocomposite trên cơ sở polymer hội nghị Khoa Học của Société Française de Chimie, vùng Rhône-alpes, Journée de Printemps à l’Université Claude Bernard, Tp Lyon 1 Villeurbanne, Pháp. 6/2006 C. N. Ha Thuc, A-C. Grillet, L. Duclaux, L. Reinert, H. Ha Thuc
77 Temperature Influence on Electrical Transport Properties of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Korean Physics Confenrence 2006, Apr 20-21, Korea (Poster) Bach Thang Phan, Jung Chul Ho, Choi Taekjib, and Jaichan Lee
78 Resistive Switching Effect of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Deposited by Pulsed Laser Deposition Korean Physics Confenrence 2006, Apr 20-21, Korea (Poster) Jung Chul Ho, Choi Taekjib, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
79 Switchable Resistance Change of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Grown by Pulsed Laser Deposition 15th Symposium on Ferroelectric 2006, Feb 12-14, Korea (Poster) Chul Ho Jung, Taekjib Choi, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
80 Growth Mode of Epitaxial La0.5Sr0.5CoO3 Thin Films with Oxygen Pressure 15th Symposium on Ferroelectric 2006, Feb 12-14, Korea (Poster) Juho Kim, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
81 Reversible Resistive Switching of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Deposited by Pulsed Laser Deposition The 18th International Symposium on Integrated Ferroelectrics (ISIF) 2006, Apr 23-27, Honolulu, Hawaii, USA (Poster) Chul Ho Jung, Taekjib Choi, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
82 Switching behavior of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Deposited by Pulsed Laser Deposition The 6th Japan-Korea Conference on Ferroelectrics (JKC-FE06) 2006, Aug 17-20, Sendai, Japan (Poster) Chul Ho Jung, Taekjib Choi, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
83 Electrical Conduction Properties of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Korean Ceramic Conference 2006, Oct 19-20, Korea (Poster) Bach Thang Phan,Chul Ho Jung, Taekjib Choi, and Jaichan Lee
84 Structural and Electrical Properties of PrMnO3/CaMnO3 superlattice The 18th International Symposium on Integrated Ferroelectrics (ISIF) 2006, Apr 23-27, Honolulu, Hawaii, USA (Poster) Joohyun Cho, Taekjib Choi, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
85 Áp dụng giải thuật Kubelka-Mulk tái tạo màu trong kỹ thuật in offset Báo cáo tại Hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc 2006 Đinh Sơn Thạch (Đồng tác giả)
86 Tổng hợp màng cứng CrN bằng phương pháp phún xạ phản ứng Hội nghị khoa học cấp trường lần thứ 5, 11/2006, Trường ĐHKHTN Đinh Thị Mộng Cầm, Nguyễn Hữu Chí, Lê Khắc Bình, Trần Tuấn,Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Quang Trung
87 Tổng hợp màng mỏng SnO2 bằng phương pháp Sol-gel HN Khoa Học lần 5 trường ĐH KHTN-TpHCM, 2006 Từ Ngọc Hân, Trịnh Thanh Thuỷ,  Lê Viết Hải, Lê Khắc Bình
88 Tổng hợp màng mỏng SnO2 bằng phương pháp Sol-gel HN Quang Phổ toàn quốc lần 4, Cần Thơ 2006 Từ Ngọc Hân, Trịnh Thanh Thuỷ,  Lê Viết Hải, Lê Khắc Bình
89 Growth of LaMnO3 /SrMnO3/NdMnO3 Artificial Superlattice The 17th International Symposium on Integrated Ferroelectrics (ISIF) 2005, Apr 18-20, Shanghai, China (Poster) Bach Thang Phan, Kwang-ryul Lee, Jin Woo Kim, and Jaichan Lee
90 The growth and Electrical Resistance state in PrMnO3/CaMnO3 Superlattice by Pulsed Laser Deposition Korean Ceramic Conference 2005, Apr 22-23, Korea (Poster) Joohuyn Cho, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
91 Growth of tri-color manganite oxide artificial superlattices by Laser Molecular Beam Epitaxy International Conference on Electroceramics (ICE) 2005, Jun 12-16, Korea (Poster) Bach Thang Phan, Kwang-ryul Lee, Joohyun Cho, and Jaichan Lee
92 Growth and Electrical Resistance state in PrMnO3/CaMnO3 Superlattice International Conference on Electroceramics (ICE) 2005, Jun 12-16, Korea (Poster) Joohuyn Cho, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
93 Switchable Resistance Change of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Grown by Pulsed Laser Deposition Korean Ceramic Conference 2005, Oct 21-22, Korea (Poster) Jung Chul Ho, Choi Takejib, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
94 Switchable Resistance Change of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Grown by Pulsed Laser Deposition Korean Material Conference 2005, Nov 10, Korea (Poster) Jung Chul Ho, Choi Takejib, Bach Thang Phan, and Jaichan Lee
95 Chế tạo bia gốm V2O5 dùng cho qúa trình tạo màng mỏng Vanadium Oxyde Hội nghị Vật lý tòan quốc lần VI– Hà nội, 22-25/12/2005 Lê Văn Hiếu
96 Mô phỏng chuyển động của electron của phóng điện magnetron với khi ở áp suất thấp bằng phương pháp Monte – Carlo Hội nghị Vật lý tòan quốc lần VI– Hà nội, 22-25/12/2005 Lê Văn Hiếu
97 Korean Physics Conference 2006, Nov 19-20, Korea (Poster) Current-Voltage characteristics of Cr-doped SrTiO3 Thin Films as function of Thickness Chul Ho Jung, Taekjib Choi, Bach Thang Phan, Ahn Hyunkyu, and Jaichan Lee
98 Effects of Surface States on Electrical Properties of Electronic Memory Device 1st Workshop on MEMS, Robotics & Electrical Systems, June 14-15, Vietnam (Oral) Bach Thang Phan