logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

ĐỀ TÀI & DỰ ÁN

Vật liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh nghiên cứu lĩnh vực vật liệu có ý nghĩa hết sức quan trọng đem lại sự phát triển công nghệ, đặc biệt cần thiết cho các nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, để tạo ra những lợi ích từ những công nghệ mới, các nước đang phát triển phải có những hoạch định chiến lược để tiếp cận được với các kỹ thuật công nghệ mới, các lọai vật liệu mới. Trong công cuộc hiện đại hóa đất nước, bên cạnh việc sử dụng và phát triển các loại vật liệu truyền thống, đòi hỏi cần nghiên cứu, phát triển về khoa học và ứng dụng công nghệ vật liệu mới. Đây là đối tượng nghiên cứu đã và đang có nhiều hứa hẹn về sự phát triển và ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới như: các hợp kim đặc dụng, gốm kỹ thuật, vật liệu polymer nanocomposite và composite, vật liệu phân hủy sinh học, vật liệu khử/kháng khuẩn, vật liệu quang, vật liệu bền cơ - nhiệt, vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, vật liệu photonics, vật liệu y sinh... Như vậy khoa học vật liệu là một hướng đi nghiên cứu góp phần quan trong cho việc phát triển chung này.

Tuy là một Khoa mới được thành lập 12 năm, nhưng những thông số kết quả nghiên cứu khoa học của Khoa Khoa Học Vật Liệu đã cho thấy sự nỗ lực và phát triển hiệu quả trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các cán bộ trong Khoa.

Bảng Thống kê hoạt động nghiên cứu của Khoa Khoa Học Vật Liệu từ 2006 đến 2011

Hoạt động và công trình nghiên cứu khoa học Đề tài đăng ký khoa học các cấp Bài báo trong nước Bài báo quốc tế Hội thảo khoa học trong nước & quốc tế Công trình chuyển giao công nghệ
Số lượng thống kê 69 49 93 98 5

Ngoài ra những hoạt động nghiên cứa khoa học cũng tạo điều kiện cho các cán bộ mở rộng và nâng cao kiến thức về vật liệu và sẽ mang lại những hiểu biết sâu sắc hơn để trao dồi thêm kiến thức trong giảng dạy, cũng như thúc đẩy quá trình phát triển công nghệ và ứng dụng. Đi kèm với các thành công trong nghiên cứu KH&CN vật liệu là việc đào tạo cán bộ trong lĩnh vực mới này.

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được các cán bộ trong Khoa thực hiện trong 5 năm gần đây:

TT Tên đề tài Cấp quản lý
1 Nghiên cứu chế tạo màng mỏng hữu cơ dẫn điện, vật liệu vô cơ có cấu trúc nanorod và các loại chuyển tiếp vô cơ/hữu cơ dùng cho pin mặt trời

B2011-18-03TĐ

Cấp Trọng điểm Đại học Quốc gia Tp.HCM

2 Tổng hợp vật liệu ZnO có cấu trúc 1D nhằm hướng tới ứng dụng trong pin mặt trời dị thể vô cơ hữu cơ. Sở Khoa học & Công nghệ Tp.HCM
3 Stabilizing electrical and optical properties of IGZO thin film for high temperature applications

Đại học Quốc gia Tp.HCM

Đề tài hợp tác song phương VNUHCM-JAIST 2013

4 Nghiên cứu tổng hợp organo-clay mới - Ứng dụng trong lĩnh vực vật liệu nanocomposite. Chủ nhiệm đề tài cấp trọng điểm B ĐHQG
5 Chế tạo và tính chất cơ lý của composite từ cao su epoxy và tinh bột gel hóa. T201257, Cấp trường ĐHKHTN TPHCM.
6 Mô phỏng cấu trúc màng lọc sắc đa lớp bằng thuật toán tối ưu hóa di truyền nhằm tăng cường hiệu suất phát sáng của LED trắng Cấp trường ĐH KHTN 2013
7 Nghiên cứu chế tạo ống nano TiO2 (TiO2 nanotube) nhằm ứng dụng trong cảm biến một số chất khí Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và công nghệ Sở KH&CN TpHCM
8 Khảo sát cơ chế truyền dẫn điện tích và đảo điện trở thuận nghịch của ôxít kim loại chuyển tiếp WOx

B2013-18-02

Cấp Trọng điểm B - Đại học Quốc gia Tp.HCM

9 Cơ chế truyền dẫn điện tích và chuyển đổi điện trở thuận nghịch của màng mỏng ôxít Chromium

103.02-2012.50

Cấp nhà nước - NAFOSTED

10 Phát triển mô hình mạng neuron nhân tạo để xây dựng trường lực cho graphene

Mã số: B2014-18-03

Đề tài loại B cấp ĐHQG)

11

Xây dựng bề mặt thế năng ab initio cho hệ (H2O)n+ bằng phương pháp neural network

Mã số: 103.01-2013.28

Cấp nhà nước- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốcgia NAFOSTED

12 Chế tạo và tính toán ab initio cho vật liệu SnO2 pha tạp Na

C2014-18-14

Đại học Quốc Gia TpHCM

13 Tổng Hợp Graphen Từ Graphit Oxid Với Sự Hỗ Trợ Của Tác Nhân Monoglycerid và Ứng Dụng Trong Chế Tạo Vật Liệu Nanocomposit Polystyren/ Graphen., C2014-12-11, ĐHQG TPHCM.
14 Mô phỏng cấu trúc màng lọc sắc đa lớp bằng thuật toán tối ưu hoá di truyền nhằm tăng cường hiệu suất phát sáng của LED trắng

Cấp trường T2013-18

15 Khảo sát một số cấu trúc dị chất vô cơ – hữu cơ ứng dụng cho pin mặt trời lai hóa. Cấp trường T2014-31
16 Tổng hợp vật liệu thủy tinh-gốm SiO2-SnO2 pha tạp các ion Er3+ bằng phương pháp sol-gel ứng dụng trong chế tạo laser hồng ngoại gần

103.06-2012.16

Cấp nhà nước NAFOSTED

17 Bước đầu xây dựng và phát triển phương pháp phân tách tế bào bằng hạt nano từ tính nhằm ứng dụng cho cấy ghép tủy.

376/2013/HĐ-SKHCN

Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM

18 Điều chế hạt nano từ tính Fe3O4 phủ SiO2 được chức năng hóa bề mặt hướng đến ứng dụng phát hiện sớm tế bào ung thư vú di căn.

HS2014-18-02

Hợp tác song phương

VNUHCM - JAIST

19 Chế tạo và khảo sát tính chất sắt điện và sắt từ của vật liệu BaTiO3 – CoFe2O4

C2014-18-12

Đại học Quốc Gia TpHCM

20 Cấu trúc và tính chất quang học của màng Chrom oxit bằng phương pháp phún xạ dc

Cấp trường

T2014 - 29

21

Khả năng và cơ chế chống cháy của các hợp chất chống cháy phi halogen ứng dụng vào các loại vật liệu polyme, compozit trên nền PVC - bột gỗ và UP được tổng hợp từ PET phế thải

ĐHQG loại C 2013-2015
22 Khả năng và cơ chế chống cháy của các hợp chất chống muối photphat, photphonat, photphinat ứng dụng vào các loại vật liệu polyme, compozit trên nền PVC - bột gỗ và UP bất bão hòa Nafosted 2014-2016
23

Tổng hợp graphen và nanocomposite PS/ graphen

Cấp trọng điểm đại học quốc gia
24 Chế tạo vật liệu dễ phân hủy sinh học ứng dụng làm bao bì từ hỗn hợp tinh bột nhiệt dẻo và nhựa Poly (Vinyl Alcohol) ĐHQG 2013
25 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite trên nền Polyurethane gia cường bằng đất sét biến tính - ứng dụng làm sơn vecni Cấp ĐHQG – Loại C
26 Tổng hợp in – situ và khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu nanocomposite polypyrrole/graphene Cấp trường 2013
27 Khảo sát khả năng chống cháy của hợp chất Phốtpho-Nitơ trên nền nhựa polyester công nghiệp và polyeste từ PET tái chế Cấp trường 2013
28 Tính chất quang của màng mỏng ôxit vônfram ứng dụng trong bộ nhớ thay đổi điện trở Cấp trường 2014
29 Khảo sát cơ chế truyền dẫn điện tích và đảo điện trở thuận nghịch của ôxít kim loại chuyển tiếp WOx

Mã số: B2013-18-02

Cấp Trọng điểm B Đại học Quốc gia Tp.HCM

30 Cơ chế truyền dẫn điện tích và chuyển đổi điện trở thuận nghịch của màng mỏng ôxít Chromium

Mã số: 103.02-2012.59

Cấp nhà nước NAFOSTED

31

Nghiên cứu chế tạo ống nano TiO2 (TiO2 nanotube) nhằm ứng dụng trong cảm biến một số chất khí

Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và công nghệ

Sở KH&CN TpHCM

32 Tổng hợp vật liệu thủy tinh-gốm SiO2-SnO2 pha tạp các ion Er3+ bằng phương pháp sol-gel ứng dụng trong chế tạo laser hồng ngoại gần

103.06-2012.16

Cấp nhà nước NAFOSTED

33 Khảo sát một số cấu trúc dị chất vô cơ – hữu cơ ứng dụng cho pin mặt trời lai hóa.

Cấp trường

T2014-31

34 Mô phỏng cấu trúc màng lọc sắc đa lớp bằng thuật toán tối ưu hoá di truyền nhằm tăng cường hiệu suất phát sáng của LED trắng

Cấp trường T2013-18

35 Khả năng và cơ chế chống cháy của các hợp chất chống cháy phi halogen ứng dụng vào các loại vật liệu polyme, compozit trên nền PVC - bột gỗ và UP được tổng hợp từ PET phế thải

Mã số: C2013-18-04

Cấp C Đại học Quốc gia Tp.HCM

36 Khảo sát khả năng chống cháy của hợp chất Photpho-Nitơ trên nền nhựa polyeste công nghiêp và polyeste từ PET tái chế

Mã số: T2014-30

Cấp trường ĐKHHTN

37

Tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu composite trên cơ sở polypyrrole và graphene oxide khử.

Mã số: T2013-19

Cấp trường ĐKHHTN

39 Tổng hợp hạt nanô ôxít sắt từ Fe3O4

Cấp trường ĐH KHTN Tp.HCM

T2012-54

40 Nghiên cứu chế tạo Nanorod ZnO bằng phương pháp điện hóa ứng dụng pin mặt trời Cấp cấp ĐHQG loại C
41 Synthezing and investigating feromagnetic properties of multiferroic BaTiO3 – CoFe2O4.

Cấp trường

T2014-32

42 Phát triển mô hình mạng neuron nhân tạo để xây dựng trường lực cho graphene

Mã số: B2014-18-03

Cấp cấp ĐHQG loại B

43 Xây dựng bề mặt thế năng ab initio cho hệ (H2O)n+ bằng phương pháp neural network

Mã số: 103.01-2013.28

Cấp nhà nước- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia NAFOSTED

44 Bước đầu xây dựng quy trình ứng dụng hạt nano từ Fe3O4@SiO2 để loại bỏ tế bào lympho T 376/2013/HĐ-SKHCN
45

Chế tạo và tính toán ab initio cho vật liệu SnO2 pha tạp Na

C2014-18-14

Đại học Quốc Gia TpHCM

46 Mô hình hoá cấu trúc nano dùng cho chuyển hoá năng lượng trong pin mặt trời nhạy quang và spintronics

Đề tài hợp tác song phương cấp ĐHQG Tp.HCM

 HS2014-18-1

47 Điều chế hạt nano từ tính Fe3O4 phủ SiO2 được chức năng hóa bề mặt hướng đến ứng dụng phát hiện sớm tế bào ung thư vú di căn.

HS2014-18-02

Hợp tác song phương

VNUHCM - JAIST

48 Chế tạo và khảo sát tính chất sắt điện và sắt từ của vật liệu BaTiO3 – CoFe2O4

C2014-18-12

Đại học Quốc Gia TpHCM

49

Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học trở nhớ ứng dụng trong phân tích y sinh

HS2015-18-02

Hợp tác song phương

VNUHCM –VAST

50 Nghiên cứu mạch tích hợp CMOS hữu cơ có thể điều khiển điện áp ngưỡng bằng phương pháp điện trên đế silic và đế dẻo sử dụng polymer bẫy điện tử

NAFOSTED

103.99-2013.13

51 Tổng hợp và khảo sát tính chất trở nhớ của màng mỏng TiO2 trên đế dẻo

C2015-18-17

Cấp ĐHQG loại C

52 Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2/Ag cho nhựa khử khuẩn Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ TpHCM, năm 2015.
53 Tính toán ab initio cho silicene trên bề mặt Si(111)√3×√3-Ag

C2015-18-14

 Cấp ĐHQG loại C

54 Tổng hợp nano bạc sử dụng chất khử là dịch chiết nha đam và ứng dụng diệt khuẩn Cấp Trường, 2015-2016
55 Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời chấm lượng tử bằng phương pháp SILAR Cấp trường
56 Nghiên cứu chế tạo hạt nano Đồng nhằm ứng dụng diệt vi khuẩn E.Coli Trường ĐH Công nghệ TpHCM
57 Khả năng và cơ chế chống cháy của các hợp chất chống muối photphat, photphonat, photphinat ứng dụng vào các loại vật liệu polyme, compozit trên nền PVC - bột gỗ và UP bất bão hòa

Mã số: 104.02-2013.12

Đề tài cấp nhà nước- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia NAFOSTED

58

Chế tạo vật liệu dễ phân hủy sinh học ứng dụng làm bao bì từ hỗn hợp tinh bột nhiệt dẻo và nhựa Poly(Vinyl Alcohol)

Mã số: C2013-18-12

Cấp C Đại học Quốc gia Tp.HCM

59

Biến tính đất sét montmorillonite tự nhiên cho việc áp dụng vào tổng hợp vật liệu nanocomposite trên nhựa nền polyurethane (PU) và sơn verni urethan

Mã số: C2014-18-13

Cấp C Đại học Quốc gia Tp.HCM

60 Tổng hợp polyimid bền nhiệt từ poly(etylen terephtalat) phế thải

Mã số: C2014-18-06

Cấp C Đại học Quốc gia Tp.HCM

61 Nghiên cứu khả năng ứng dụng tre làm vật liệu xây dựng thân thiện môi trường để thích ứng với biến đổi khí hậu

Đề tài hợp tác song phương cấp ĐHQG Tp.HCM

HS2014-48-01

62 Nghiên cứu tổng hợp block copolymer để biến tính monmorillonite tạo thành MMT hữu cơ theo phương pháp trùng hợp gốc tự do sống/có kiểm soát và khảo sát khả năng “tự sắp xếp” của MMT

Mã số: C2015-18-15

Cấp C Đại học Quốc gia Tp.HCM

63 Tổng hợp Graphen từ graphit oxid với sự hỗ trợ của tác nhân monoglycerid và ứng dụng trong chế tạo nanocomposite polystyrene/graphen

Mã số: C2015-18-16

Cấp C Đại học Quốc gia Tp.HCM

64 Tổng Hợp Graphen Từ Graphit Oxid Với Sự Hỗ Trợ Của Tác Nhân Non-ion

Mã số: T2015-28

Cấp trường ĐKHHTN

65 Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2/Ag cho nhựa khử khuẩn Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ TpHCM, năm 2015.
66 Chế tạo gốm zirconia ổn định pha bằng cách pha tạp yttria (Y2O3) nhằm ứng dụng trong nha khoa

C2015-18-18

Cấp ĐHQG Tp.HCM

67 Quy trình chế tạo pin mặt trời chất nhạy quang Hợp tác song phương HS01-2015
68 Các hệ tích hợp pin sạc và siêu tụ điện điện hóa: sử dụng CNT và composite có CNT cho vật liệu điện cực Cấp Trường/ N62909-13-1-N235-ONRG
69 Pin mặt trời chất nhạy quang (DSC) - nguồn năng lượng tái tạo Cấp Trường/ N62909-13-1-N236-ONRG