logo KHVL

 Bộ môn Vật liệu Polyme và Composit

Developed in conjunction with Joomla extensions.

headshot Trưởng bộ môn
TS. Đặng Tấn Tài
2008-2010

HTDQuyPhó trưởng bộ môn
TS. Hoàng Thị Đông Quỳ
2009 - 2012

HTDQuyPhó trưởng bộ môn
TS. Hoàng Thị Đông Quỳ
2012 - 2017