logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Bộ môn Vật Liệu Polymer & Composite xin thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2013, bộ môn sẽ tổ chức một buổi hướng dẫn cho các bạn