logo KHVL

 Bộ môn Vật liệu Polyme và Composit

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Bộ môn Vật Liệu Polymer & Composite xin thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2013, bộ môn sẽ tổ chức một buổi hướng dẫn cho các bạn cách trích dẫn tài liệu và viết báo cáo khoa học phục vụ cho học phần seminar chuyên ngành và khóa luận và seminar tốt nghiệp học kỳ sau vào lúc 9h20 T7 (01/10/2016) tại phòng E304. 

Bộ môn xin trân trọng thông báo.