logo KHVL

 Bộ môn Vật liệu Polyme và Composit

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Các bạn sinh viên khóa 2013 theo dõi lịch học thực tập "Tổng hợp polymer" và thứ tự làm bài thực tập của các nhóm. Yêu cầu sinh viên đi đúng theo lịch học và làm thực tập đúng theo thứ tự của bài đã được chia theo danh sách.