logo KHVL

 Bộ môn Vật liệu Polyme và Composit

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Bộ môn Vật Liệu Polymer & Composite xin thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2013 về thời gian nộp báo cáo, lịch báo cáo (dự kiến) (file đính kèm) cũng như thang điểm của môn học " Seminar chuyên ngành" học kỳ I, 2016-2017.

Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm túc về thời gian nộp báo cáo và hình thức trình bày báo cáo (GVHD đã gửi qua email). Sinh viên tham khảo thang điểm nhằm chuẩn bị tốt các nội dung và hình thức trình bày cũng như báo cáo. Sinh viên không thực hiện đúng theo quy định sẽ không được thông qua hội đồng báo cáo.