logo KHVL

 Bộ môn Vật liệu Polyme và Composit

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Bộ môn Vật Liệu Polymer & Composite xin thông báo danh sách thứ tự trình seminar chuyên ngành cho sinh viên khóa 2013 ( file đính kèm). Yêu cầu sinh viên theo dõi địa điểm và thời gian cũng như quy định để chuẩn bị tốt cho buổi báo cáo của mình.

BM.VL Polymer & Composite.