logo KHVL

 Bộ môn Vật liệu Polyme và Composit

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Bộ Môn Vật liệu Polymer và Composite thông báo đến các Sinh viên Khóa 2013 điều kiện thực hiện KLTN - Seminar tốt nghiệp trong học kì 2 năm học 2016-2017:

  1. Khóa luận tốt nghiệp
    • Điểm trung bình học tập: ≥ 7,0
  1. Seminar tốt nghiệp
    • Điểm trung bình học tập (ĐTB): 6,5 ≤ ĐTB < 7,0

Ghi chú: Các trường hợp SV có ĐTB rất gần với các khoảng điểm trên, có nguyện vọng và năng lực thực hiện KLTN – Seminar tốt nghiệp, SV viết đơn và gửi GVHD seminar chuyên ngành xem xét.