logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp & trao bằng cử nhân cho Sinh viên Khóa 2013

THÔNG BÁO

Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp & trao bằng cử nhân

cho Sinh viên Khóa 2013 

Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu

  1. Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 04 tháng 11 năm 2017 (thứ bảy)

  2. Địa điểm: Hội trường I, trường ĐH KHTN cơ sở NVC

Các bạn tân cử nhân đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tại VP Khoa KH&CNVL ( phòng F113) từ ngày 25 đến ngày 31/10/2017

Buổi sáng: 8h30 đến 11h30 (liên hệ C.Mai Anh)

Buổi chiều: 14h00 đến 16h00 (liên hệ A.Hoàng Trọng)

Lệ phí: 200.000 đồng/tân cử nhân

Lưu ý: Khi đăng ký sinh viên đăng ký size lễ phục (L: rất to, M: to và S: vừa)

Thay đổi lịch học lớp 14MM chiều thứ 4

Thông báo

Đổi lịch học 2 môn từ chiều thứ 4 sang Chiều thứ 3 như sau:

- Vật liệu cách âm – cách nhiệt – cơ học: tiết 7-9 phòng C32

- Vật liệu lưu trữ và chuyển hoá năng lượng: tiết 10-12 phòng C32