logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

V/v: Báo cáo Seminar và Khóa luận Tốt nghiệp Khóa 2013-chuyên ngành polymer

THÔNG BÁO

V/v: Báo cáo Seminar và Khóa luận Tốt nghiệp Khóa 2013

Sinh viên xem danh sách thứ tự báo cáo click vào semiarTN, KLTN

1. Thời gian nộp báo cáo

Sinh viên nộp cuốn báo cáo tại văn phòng Bộ môn (phòng F400)

  • Seminar tốt nghiệp: Thời hạn nộp: 16h00 ngày 12 tháng 07 năm 2017

Số lượng: 01

  • Khóa luận tốt nghiệp: Thời hạn nộp: 16h00 ngày 20 tháng 07 năm 2017

         Số lượng: 01

2. Thời gian báo cáo:

  • Seminar tốt nghiệp: Ngày 19 tháng 07 năm 2017

         Địa điểm: F205A và F205B

  • Khóa luận tốt nghiệp: Ngày 26 và ngày 27 tháng 07 năm 2017

Địa điểm: F205B

Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm túc về thời gian nộp báo cáo và hình thức trình bày báo cáo (GVHD đã gửi qua email). Sinh viên tham khảo các tiêu chí đánh giá (Rubric) tại bảng thông báo của PTN F211 nhằm chuẩn bị tốt các nội dung và hình thức trình bày cũng như báo cáo.

Sinh viên không thực hiện đúng theo quy định sẽ không được thông qua hội đồng báo cáo.

          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2017

          Trưởng Bộ môn

               TS. Hoàng Thị Đông Quỳ

Bộ môn VL Nano và Màng mỏng_Thông báo về báo cáo seminar TN và Khóa luận TN

Bộ môn Vật liệu Nano & Màng mỏng thông báo về báo cáo seminar TN và Khóa luận TN

1. Seminar tốt nghiệp

Ngày nộp quyển: 26/6/2017 tại Văn phòng bộ môn

Số quyển nộp: 03 (cho hội đồng) và 01 cho thầy/cô hướng dẫn

Thời gian trình báo cáo: Thứ bảy, ngày 01/07/2017 (sáng bắt đầu lúc 8h00, chiều bắt đầu lúc 13h00)

2. Khóa luận tốt nghiệp

Ngày nộp quyển: 30/6/2017 tại Văn phòng bộ môn

Số quyển nộp: 03 (cho hội đồng) và 01 cho thầy/cô hướng dẫn

Thời gian trình báo cáo: Thứ bảy, ngày 08/07/2017 (sáng bắt đầu lúc 8h00, chiều bắt đầu lúc 13h00)

Lưu ý chung:

+ Form cuốn seminar và Khóa luận đã được cô Ngọc gửi đến lớp, các bạn làm đúng theo form này.

+ Sinh viên chuẩn bị file và chép vào 01 laptop do sinh viên chọn

+ Ăn mặc lịch sự

+ Tất cả lớp đều phải tham dự 02 ngày báo cáo này

+ Seminar: báo cáo tối đa 10 phút, Khóa luận: báo cáo tối đa 15 phút