logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

- Sinh viên xem các học phần mở lớp trong học kỳ 2 năm 2016-2017 trước khi đăng ký học phần, tải file về tại đây >>>

- Sinh viên đăng ký học phần từ 8g00 ngày 15/02 đến 18g00 ngày 18/02/17.

- Học kỳ 2 năm học 2016-2017 bắt đầu từ 20/02/2017

- Sinh viên Khóa 2013 trở về trước còn nợ các học phần mà Khoa không còn mở lớp học nữa xem các môn tương đương(thay thế) theo links sau:

 +http://www.ms.hcmus.edu.vn/vn/index.php/thong-bao-chung/373-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-c%C3%A1c-h%E1%BB%8Dc-ph%E1%BA%A7n-t%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91%C6%B0%C6%A1ng-thay-th%E1%BA%BF-cho-kh%C3%B3a-2013-tr%E1%BB%9F-v%E1%BB%81-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc.html

 + Các học phần đăng ký học chung với Khoa Hóa sẽ thông báo sau.