logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Vì số lượng sinh viên đăng ít hơn 10, theo quy định mở lớp học phần của nhà Trường là 10 sv trở lên. Vì vậy Khoa thông báo đến sinh viên việc hủy lớp học phần các môn học sau:

- Phụ gia polymer (chỉ có 7sv đăng ký)

- Tính chất cơ lý polymer lớp tiếng Anh do cô Uyên phụ trách (chỉ có 8sv đăng ký), những sv đã đăng ký lớp này giáo vụ Khoa sẽ chuyển sang lớp tiêng Việt. sv lưu ý xem tkb môn này lớp tiếng Việt để theo học cho đúng tiến độ.