logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Sinh viên kiểm tra lại đăng ký học phần trong portal của mình xem có đúng yêu cầu điều chỉnh như bảng cập nhật ở dưới (nếu có sai sót gì thì liên hệ giáo vụ để giải quyết theo hạn điều chỉnh):

 

Cập nhật lúc 16g30, 24/2/17:

Học phần với Khoa Hóa

STT MSSV Họ và Tên Sinh Viên Mã HP Tên Học Phần Mã Lớp Ghi chú
1 1119310 Nguyễn Thị Thanh Tâm HOH116 HOH116 Hóa hữu cơ 2 1  đã cập nhật portal
2 1219076 Ngô Trần Phúc Hải HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  nt
3 1219789 Nguyễn Hoàng Thích HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  nt
4 1319003 Mai Thị Kiều Anh HOH112 HOH112 Hóa vô cơ 2 15HOH_2  nt
5 1319003 Mai Thị Kiều Anh HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  nt
6 1319034 Chìu văn chung HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1 vượt 32TC
7 1319097 Huỳnh Thị Thanh Hằng HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  đã cập nhật portal
8 1319119 Nguyễn Minh Hiệp HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  nt
9 1319126 Lê Nhật Hoàng HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  nt
10 1319126 Lê Nhật Hoàng HOH112 HOH112 Hóa vô cơ 2 15HOH_2  nt
11 1319161 Đặng Hữu HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  nt
12 1319339 Nguyễn Duy Tân HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  nt
13 1319425 Trương Thị Kim Trang HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  nt
14 1319427 Ngyễn Nữ Hoài Trâm HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  nt
15 1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú HOH124 HOH124 Hoá lý 2 1  nt
16 1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú HOH112 HOH112 Hóa vô cơ 2 15HOH_1  nt

Học phần của Khoa

2/23/2017 18:34:18 1419190 Trần Thị Ngân KVL112 - Hóa Hữu cơ 15KVL2 Đăng ký   đã cập nhật portal
2/23/2017 18:43:15 1319210 Trần Thị Lý KVL332 Vật lý màng mỏng 14MM Đăng ký nt
2/23/2017 21:30:08 1519097 Đặng Thị Trúc Linh NNA104-Anh văn 4 15KVL2 Đăng ký  nt
2/23/2017 21:31:56 1519097 Đặng Thị Trúc Linh NNA104-Anh văn 4 15KVL3 Hủy  nt
2/23/2017 22:01:36 1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú Hóa lý 2 -HOH124 Học với khoa hóa Đăng ký  đang xử lý
2/23/2017 22:03:15 1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú KVL455 Biến tính polymer 14PO Hủy đã cập nhật portal
2/23/2017 23:33:07 1219090 Đỗ Trang Hòa KVL340 Vật liệu tính toán 12mm Đăng ký  nt
2/24/2017 0:06:45 1519012 Nguyễn Tân Bình CTH001-NNL CB-CNML 15KVL1 Hủy  nt
2/24/2017 8:23:21 1319161 Đặng Hữu Hóa lý 2 -HOH124 13PO Đăng ký  đang xử lý
2/24/2017 8:46:19 1419141 Nguyễn Xuân Minh Khôi KVL112 - Hóa Hữu cơ 15KVL1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/24/2017 9:10:17 1419145 Nguyễn Tuấn Kiệt CTH003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14kvl1 Đăng ký nt
2/24/2017 10:14:13 1219789 Nguyễn Hoàng Thích Hóa lý 2 -HOH124 HL1 Đăng ký  đang xử lý
2/24/2017 11:40:31 1519012 Nguyễn Tân Bình CTH001-NNL CB-CNML 15KVL1 Hủy  đã cập nhật portal
2/24/2017 12:06:23 1419262 Võ Nguyễn Đức Tài CTH003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14KVL2 Hủy  nt
2/24/2017 12:07:24 1419262 Võ Nguyễn Đức Tài CTH003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14KVL1 Đăng ký  nt
2/24/2017 14:10:06 1319172 Đinh Huỳnh Minh Khuê Hóa lý 2 -HOH124 1 Đăng ký  vượt tín chỉ >30
2/24/2017 14:36:24 1519044 Võ Thanh Hải KVL121 - Sinh học cơ sở 15KVL1 Hủy  đã cập nhật portal
2/24/2017 14:37:22 1519044 Võ Thanh Hải KVL101 - Điện động lực học 15KVL1 Hủy nt
2/24/2017 14:40:06 1519044 Võ Thanh Hải KVL101 - Điện động lực học 15KVL1 Hủy nt
2/24/2017 14:41:30 1519044 Võ Thanh Hải KVL121 - Sinh học cơ sở 15KVL1 Hủy nt
2/18/2017 17:30:57 1319339 Nguyễn Duy Tân HOH131 Thực tập hữu cơ 1 2-15HOH-1 Đăng ký nt

Cập nhật 15g30,23/2/17:

2/21/2017 16:27:53 1319278 Đào Thị Kiều Oanh KVL112 - Hóa Hữu cơ 15kvl2 Đăng ký

 đã cập nhật portal

2/21/2017 17:34:32 1519146 VÕ THỊ THÙY NHƯ CTH001-NNL CB-CNML 15KVL2 Đăng ký da dk roi
2/21/2017 17:45:12 1519149 Nguyễn Xuân Phát NNA103-Anh văn 3 15kvl2 Đăng ký da dk roi
2/21/2017 17:46:42 1519149 Nguyễn Xuân Phát KVL112 - Hóa Hữu cơ 15kvl2 Hủy da dk roi
2/21/2017 18:22:43 1519213 Đặng Thanh Trúc KVL102 - Nhiệt động lực học 15kvl2 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/21/2017 18:27:46 1319456 Nguyễn Thanh Tuấn KVL101 - Điện động lực học 15KVL2 Hủy  nt
2/21/2017 18:28:18 1319456 Nguyễn Thanh Tuấn KVL101 - Điện động lực học 15KVL1 Đăng ký nt
2/21/2017 19:23:47 1319190 NGUYỄN THỤY THÚY LINH KVL332 Vật lý màng mỏng 13 KVL - Nano Màng mỏng Đăng ký  nt
2/21/2017 22:34:17 1419118 Nguyễn Quốc Huy KVL101 - Điện động lực học 15khvl2 Đăng ký  nt
2/21/2017 22:38:03 1419064 Đặng Thành Đạt KVL101 - Điện động lực học 15kvl2 Đăng ký  nt
2/21/2017 22:48:27 1419145 Nguyễn Tuấn Kiệt KVL101 - Điện động lực học 15kvl2 Đăng ký  nt
2/22/2017 9:45:26 1519030 Trần Khánh Duy KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15KVL1 Hủy  nt
2/22/2017 9:47:05 1519030 Trần Khánh Duy KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15KVL2 Đăng ký  nt
2/22/2017 12:02:30 1519214 Huỳnh Anh Tuấn KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15KVL1 Hủy  nt
2/22/2017 12:03:09 1519214 Huỳnh Anh Tuấn KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15KVL2 Đăng ký  nt
2/22/2017 13:18:38 1519150 huỳnh thanh phong KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15kvl1 Đăng ký  nt
2/22/2017 14:33:05 1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú KVL459 Tính chất cơ lý Polymer 14PO Đăng ký  nt
2/22/2017 14:41:15 Huỳnh Thị Cẩm Tú 1319466 KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 14Po Hủy  nt
2/22/2017 14:45:19 1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú Hóa vô cơ 2 - HOH112 15HOH1 Đăng ký  đang xử lý
2/22/2017 14:50:03 1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú KVL438 Công nghệ tổng hợp và tái chế Polymer 14PO Hủy  đã cập nhật portal
2/22/2017 15:04:37 1519222 Đào Kim Tự NNA104-Anh văn 4 15KVL2 Hủy  nt
2/22/2017 15:04:57 1419286 Lê Minh Thiện CTH003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14KVL2 Hủy  nt
2/22/2017 15:06:04 1419286 Lê Minh Thiện CTH003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14KVL1 Đăng ký  nt
2/22/2017 15:06:49 1519222 Đào Kim Tự NNA104-Anh văn 4 15KVL3 Đăng ký  nt
2/22/2017 15:08:38 1519222 Đào Kim Tự KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15KVL1 Hủy  nt
2/22/2017 15:10:13 1519222 Đào Kim Tự KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15KVL2 Đăng ký  nt
2/22/2017 22:38:05 1319257 Nguyễn Quang Nhật KVL280 Hệ thống quản lí chất lượng (QMS) 13Po Hủy  nt
2/22/2017 22:38:46 1319257 Nguyễn Quang Nhật KVL485 Vật liệu Polymer 2: Bao bì và sợi 13Po Đăng ký  nt
2/23/2017 8:25:02 1419148 Bùi Thị Mỹ Kim KVL112 - Hóa Hữu cơ 14KVL1 Đăng ký  nt
2/23/2017 9:06:05 1319456 Nguyễn Thanh Tuấn KVL101 - Điện động lực học 15KVL2 Hủy  nt
2/23/2017 9:06:41 1319456 Nguyễn Thanh Tuấn KVL101 - Điện động lực học 15KVL1 Đăng ký  nt
2/23/2017 11:54:23 1519012 Nguyễn Tân Bình CTH001-NNL CB-CNML 15KVL1 Đăng ký  nt

Cập nhật 16g30,21/2/17:

2/20/2017 12:05:13 1519030 Trần Khánh Duy KVL101 - Điện động lực học 15KVL2 Hủy  đã cập nhật portal
2/20/2017 12:09:59 1519030 Trần Khánh Duy KVL101 - Điện động lực học 15KVL1 Đăng ký  nt
2/20/2017 13:15:26 1319419 Nguyễn Thị Minh Trang NNA103-Anh văn 3 HL1 Đăng ký  nt
2/20/2017 14:49:33 1319278 Đào Thị Kiều Oanh KVL112 - Hóa Hữu cơ 15kvl1 Đăng ký  nt
2/20/2017 16:13:45 1519211 Lê Thị Kim Trinh KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15kvl1 Hủy  nt
2/20/2017 16:15:25 1519211 Lê Thị Kim Trinh KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15kvl2 Đăng ký  nt
2/20/2017 16:20:37 1519196 Lê Bảo Tính KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15kvl2 Đăng ký  
2/20/2017 16:24:35 1519149 Nguyễn Xuân Phát NNA103-Anh văn 3 15kvl2 Đăng ký lớp AV3 chì có 15KVL1 (đã đăng ký vào lớp 15kvl1)
2/20/2017 16:27:19 1519211 Lê Thị Kim Trinh KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15kvl1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 16:36:01 1519146 VÕ THỊ THÙY NHƯ CTH001-NNL CB-CNML 15KVL2 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 16:45:35 1519149 Nguyễn Xuân Phát KVL112 - Hóa Hữu cơ 15kvl2 Hủy  đã cập nhật portal
2/20/2017 17:22:35 1519234 Lê Thị Hoàng Yến KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 15KVL2 Hủy  đã cập nhật portal
2/20/2017 17:24:23 1519234 Lê Thị Hoàng Yến KVL101 - Điện động lực học 15KVL2 Hủy  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:23:35 1319344 Trần Thị Thanh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 15KVL1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:27:05 1319344 Trần Thị Thanh KVL438 Công nghệ tổng hợp và tái chế Polymer 1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:28:01 1319344 Trần Thị Thanh KVL455 Biến tính polymer 1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:29:09 1319344 Trần Thị Thanh KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:31:15 1319344 Trần Thị Thanh KVL280 Hệ thống quản lí chất lượng (QMS) 1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:32:13 1319344 Trần Thị Thanh KVL486 Vật liệu Polymer 1: Sơn, verni, keo dán 1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:32:58 1319344 Trần Thị Thanh KVL487 Vật liệu Polymer 2: Bao bì và sợi 1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:33:29 1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú KVL459 Tính chất cơ lý Polymer 14PO Đăng ký  vượt quá 30TC
2/20/2017 20:36:25 1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú KVL112 - Hóa Hữu cơ 15KVL1 Đăng ký  vượt quá 30TC
2/20/2017 20:36:38 1319344 Trần Thị Thanh KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15KVL2 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:37:35 1319344 Trần Thị Thanh KVL483 CNBX và biến tính Vật liệu polymer 1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:50:22 1419058 Trương quang dũng KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 15kvl1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 20:52:07 1419058 Trương Quang Dũng CTH003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14kvl1 Đăng ký đã cập nhật portal
2/20/2017 21:29:50 1319413 Võ Thanh Toàn KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15KVL1 Hủy  đã cập nhật portal
2/20/2017 21:31:39 1319001 Hồ Nữ Hoàng Anh KVL459 Tính chất cơ lý Polymer 14POE Hủy  đã cập nhật portal
2/20/2017 21:32:53 1319001 Hồ Nữ Hoàng Anh KVL459 Tính chất cơ lý Polymer 14POV Đăng ký  đã cập nhật portal
2/20/2017 22:57:59 1419012 Lê Hoài Bảo KVL102 - Nhiệt động lực học 1 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/21/2017 10:57:16 1419323 Nguyễn Trung Tính CTH003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Hủy đã cập nhật portal
2/21/2017 10:58:13 1419323 Nguyễn Trung Tính CTH003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 Đăng ký đã cập nhật portal
2/21/2017 10:59:27 1419162 Trần Thành Long CTH003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14KVL1 Đăng ký đã cập nhật portal
2/21/2017 11:36:41 1519150 huỳnh thanh phong KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15kvl1 Hủy  đã cập nhật portal
2/21/2017 12:23:01 1519188 Lý Thanh Thư KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 15KVL2 Đăng ký  đã cập nhật portal
2/21/2017 15:45:58 1519213 Đặng Thanh Trúc KVL102 - Nhiệt động lực học 15kvl2 Đăng ký  đã cập nhật portal

Những sinh viên đăng ký học chung với Khoa Hóa

2/15/2017 0:22:03 1319003 Mai Thị Kiều Anh HOH112 Hóa vô cơ 2 15HOH_2 Đăng ký đang xử lý
2/15/2017 0:24:59 1319003 Mai Thị Kiều Anh HOH124 Hoá lý 2 HL1 Đăng ký đang xử lý
2/15/2017 8:12:47 1319119 Nguyễn Minh Hiệp HOH124 Hoá lý 2 Thứ 3- Thứ 4 (tiết 4-6) Đăng ký đang xử lý
2/15/2017 8:22:10 1319097 Huỳnh Thị Thanh Hằng HOH124 Hoá lý 2 HL1 Đăng ký đang xử lý
2/15/2017 10:07:18 1419250 Trương Văn Sâm HOH116 Hóa hữu cơ 2 14kvl2 Đăng ký không hợp lệ
2/15/2017 12:26:41 1419278 Nguyễn Minh Nhật Thảo HOH112 Hóa vô cơ 2 14MM Đăng ký không hợp lệ
2/15/2017 17:25:22 1319427 Ngyễn Nữ Hoài Trâm HOH124 Hoá lý 2 kvl Đăng ký đang xử lý
2/15/2017 17:50:14 1319034 Chìu văn chung HOH112 Hóa vô cơ 2 15HOH1 Đăng ký vượt tín chỉ
2/15/2017 18:02:24 1219076 Ngô Trần Phúc Hải HOH124 Hoá lý 2 HL1 Đăng ký đang xử lý
2/15/2017 18:02:52 1319034 Chìu văn chung HOH124 Hoá lý 2 14HOH Đăng ký vượt tín chỉ
2/15/2017 20:40:30 1319425 Trương Thị Kim Trang HOH124 Hoá lý 2 14HOH Đăng ký đang xử lý
2/15/2017 21:36:45 1119310 Nguyễn Thị Thanh Tâm HOH116 Hóa hữu cơ 2 Chung Khoa Hóa Đăng ký đang xử lý
2/17/2017 12:52:01 1119310 Nguyễn Thị Thanh Tâm HOH116 Hóa hữu cơ 2 Học lại chung Khoa Hóa Đăng ký đang xử lý
2/17/2017 16:35:02 1419250 Trương Văn Sâm HOH116 Hóa hữu cơ 2 14kvl2 Hủy không hợp lệ
2/18/2017 15:01:28 1319126 Lê Nhật Hoàng HOH124 Hoá lý 2 HL Đăng ký đang xử lý
2/18/2017 15:18:04 1319126 Lê Nhật Hoàng HOH112 Hóa vô cơ 2 15HOH_2 Đăng ký đang xử lý
2/18/2017 17:25:57 1319339 Nguyễn Duy Tân HOH124 Hoá lý 2 HL Đăng ký đang xử lý
2/18/2017 17:30:57 1319339 Nguyễn Duy Tân HOH131 Thực tập hữu cơ 1 2-15HOH-1 Đăng ký đã cập nhật portal
2/18/2017 19:00:01 1319003 Mai Thị Kiều Anh HOH124 Hoá lý 2 HL1 Đăng ký đang xử lý
2/18/2017 19:01:31 1319003 Mai Thị Kiều Anh HOH112 Hóa vô cơ 2 15HOH_2 Đăng ký đang xử lý