logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

1. Sinh viên xem lịch thi giữa kỳ HK2/16-17 tại đây >>>

2. Sinh viên tất cả các khóa ở cơ sở NVC và Linh Trung được nghỉ học từ 17-22/04/17.

Lý do:  Phòng Khảo thí sử dụng phòng học để tổ chức thi giữa kỳ cho các môn học

có đăng ký thi.