logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Lịch thực tập Hóa

MHP: KVL546

Địa điểm: Phòng Thí Nghiệm Vật liệu Từ & Y sinh, tầng trệt, dãy nhà G, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức

Sáng bắt đầu vào lúc: 7h30’

Chiều                       : 13h00

Buổi

Ngày

Sáng

Chiều

11/05/2017 (T5)

Giới thiệu môn học

Lý thuyết thực tập

Nội quy an toàn phòng Lab

Chuẩn bị hóa chất

13/05/2017 (T7)

Thực hành

1,2,3,4,5a

Thực hành

2,3,4,5a,5b

18/05/2017 (T5)

Thực hành

3,4,5a,5b,1

Thực hành

4,5a,5b,1,2

20/05/2017 (T7)

Thực hành

5a,5b,1,2,3

Thực hành

5b,1,2,3,4

25/05/2017 (T5)

Thực hành -tổng kết