logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

- Sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần kể từ ngày 29/8 đến 03/09/17 theo đường link (đã hết hạn điều chỉnh)

- Đối với những sinh viên K13 trở về trước đăng ký học chung với học phần bên Khoa Hóa, đề nghị xem tkb của Hóa cho chính xác để ghi đúng mã lớp học, vì bên đó các môn đều có từ 2 lớp trở lên.

- Tình hình cập nhật điều chỉnh đăng ký được thông báo thường xuyên trên web Khoa sau 17g hàng ngày.