logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

- Sinh viên đăng ký học lại môn HH các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp trên portal hoặc theo link đăng ký chỉnh sửa đã thông báo trước đó.

- Môn này học vào Thứ 3, từ 7 giờ đến 9g10 tại phòng F304 (Thời gian bắt đầu 5/9/17)