logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Cập nhật ngày 4/9/17:

MSSV

Họ và Tên

Tên Học Phần

Mã lớp

Yêu cầu

Thông tin liên hệ

Kết quả ĐC

1519148

Nguyễn Hoàng Ninh

KVL121 Sinh học cơ sở

15kvl2

Đăng ký

984545854

R

1319339

Nguyễn Duy Tân

HOH123 Hóa lý 1

16HOH1

Đăng ký

986912860

R

1419382

Huỳnh Quốc Vương

KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp

KVL111

Đăng ký

903345851

R

1419396

Nguyễn Thị Kim Yến

KVL105-Vật liệu kim loại, bán dẫn, điện môi

KVL105

Hủy

1643437690

R

1519112

Lê Thị My

NNA104 Anh văn 4

15kvl1

Đăng ký

1632726293

cập nhật sau

1419023

Trần Thị Thanh Bình

KVL121 Sinh học cơ sở

KVL121

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

R

1419387

Bùi Thị Xoan

KVL121 Sinh học cơ sở

KVL121

Đăng ký

968330710

R

1419303

Nguyễn Thị Diễm Thúy

KVL121 Sinh học cơ sở

KVL121

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

R

1419089

Thiều Hồng Hân

KVL121 Sinh học cơ sở

14KVL1

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

R

1419374

Nguyễn Thị Hùng Viễn

KVL121 Sinh học cơ sở

KVL121

Đăng ký

1658845247

R

1419341

Nguyễn Minh Trí

KVL121 Sinh học cơ sở

14MM

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

 

1419396

Nguyễn Thị Kim Yến

KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp

KVL111

Đăng ký

1643437690

 

1419165

Trần Đạt Lợi

KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp

kvl111

Đăng ký

91144191

R

1419165

Trần Đạt Lợi

KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1

kvl133

Hủy

91144191

chưa đăng ký

1419165

Trần Đạt Lợi

KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1

kvl133

Đăng ký

9144191

đã đăng ký trước đó

+ Học phần học chung với Khoa Hóa:

MSSV

Họ và Tên

Tên Học Phần

Mã lớp

Yêu cầu

Thông tin liên hệ

Kết quả ĐC

1319034

Chìu văn chung

HOH124 Hoá lý 2

15HOH1

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

cập nhật sau

1319034

Chìu văn chung

HOH112 Hóa vô cơ 2

15HOH

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

cập nhật sau

1319466

Huỳnh Thị Cẩm Tú

HOH112 Hóa vô cơ 2

HOH112

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

không ghi đúng mã lớp

1319466

Huỳnh Thị Cẩm Tú

HOH112 Hóa vô cơ 2

HL1

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

không ghi đúng mã lớp

1319003

Mai Thị Kiều Anh

HOH112 Hóa vô cơ 2

HL1

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

 không ghi đúng mã lớp

1319126

Lê Nhật Hoàng

HOH112 Hóa vô cơ 2

Hl

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

 không ghi đúng mã lớp

1319344

Trần Thị Thanh

HOH124 Hoá lý 2

15HOH1

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

 cập nhật sau

1319466

Huỳnh Thị Cẩm Tú

HOH116 Hóa hữu cơ 2

HOH116

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

GHI RÕ MÃ LỚP

1319003

Mai Thị Kiều Anh

HOH112 Hóa vô cơ 2

HL1

Đăng ký

Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

 

Cập nhật vào lúc 16g15 ngày 31/08/2017

MSSV Họ và Tên Tên Học Phần Mã lớp Yêu cầu Thông tin liên hệ Kết quả ĐC
1519005 Nguyễn Tuấn Anh KVL132 Phương pháp chế tạo vật liệu 2 15KVL1 Hủy Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
1519005 Nguyễn Tuấn Anh KVL132 Phương pháp chế tạo vật liệu 2 15KVL2 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. lớp đầy
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL132 Phương pháp chế tạo vật liệu 2 15kvl1 Hủy 962952371  
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL132 Phương pháp chế tạo vật liệu 2 15kvl2 Đăng ký 962952371 lớp đầy
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL105-Vật liệu kim loại, bán dẫn, điện môi 15kvl2 Hủy 962952371  
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL105-Vật liệu kim loại, bán dẫn, điện môi 15kvl1 Đăng ký 962952371 lớp đầy
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 15kvl1 Hủy 962952371  
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 15kvl2 Đăng ký 962952371 lớp đầy
1319003 Mai Thị Kiều Anh HOH112 Hóa vô cơ 2 HL1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. cập nhật sau
1419081 Lê Ngọc Phúc Hào KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1 15kvl1 Đăng ký 963207724 R
1519214 Huỳnh Anh Tuấn KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1 15KVL1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519214 Huỳnh Anh Tuấn KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 15KVL2 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519214 Huỳnh Anh Tuấn KVL113-Vật liệu polymer và composite 15KVL1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. dang ky lop 2 vi 1 full
1519056 Nguyễn Thị Mỹ Hoa KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1 15KVL1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. dang ky lop 2 vi 1 full
1519056 Nguyễn Thị Mỹ Hoa KVL113-Vật liệu polymer và composite 15KVL2 Hủy Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519056 Nguyễn Thị Mỹ Hoa KVL113-Vật liệu polymer và composite 15KVL1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL132 Phương pháp chế tạo vật liệu 2 15kvl1 Hủy 962952371 F
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL132 Phương pháp chế tạo vật liệu 2 15kvl2 Đăng ký 962952371 lớp đầy
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL105-Vật liệu kim loại, bán dẫn, điện môi 15kvl2 Hủy 962952371 F
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL105-Vật liệu kim loại, bán dẫn, điện môi 15kvl1 Đăng ký 962952371 lớp đầy
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 15kvl1 Hủy 962952371 F
1519155 nguyễn hoàng phúc KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 15kvl2 Đăng ký 962952371 lớp đầy
1319126 Lê Nhật Hoàng HOH112 Hóa vô cơ 2 Hl Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. cập nhật sau
1219076 Ngô trần phúc hải HOH123 Hóa lý 1 16HOH1 Đăng ký 963525007 cập nhật sau
1419296 Nguyễn Trung Thoại KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 0982 587 905 R
1319376 Trương Phú Thịnh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 13kvl Đăng ký 906874512 R
1419188 Phan Quang Minh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 981182933 MSSV VA TEN KG TRUNG KHOP
1419186 Đặng Nhật Nam KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp kvl111 Đăng ký 963888105 R
1419304 Nguyễn Thị Diễm Thùy KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 903654713 R
1419388 nguyễn thị đào xuân KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 14kvl2 Đăng ký 1257942677 R
1419287 Nguyễn Hữu Thiện KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1419163 Ngô Xuân Lộc KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1419002 Trần Huỳnh Anh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 1635497172 R
1419141 Nguyễn Xuân Minh Khôi KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 1419141 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1419097 Trần Ngọc Hiếu KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp kvl111 Đăng ký 1635836373 R
1519195 Lưu Phúc Tiền KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 1685656306 R
1419188 Võ Kiều Nga KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519105 Đường Quốc Lộ KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 1672443913 R
1419280 Nguyễn Thị Thu Thảo KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 14KVL2 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1419298 Nguyễn Đức Thuận KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 1668897113 R
1419004 Vũ Quang Ngọc Anh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 1678834274 R
1419396 Nguyễn Thị Kim Yến KVL105-Vật liệu kim loại, bán dẫn, điện môi KVL105 Đăng ký 1643437690 r-LOP15KVL2
1419396 Nguyễn Thị Kim Yến KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 1643437690 VUOT CHI
1419125 Lương Tiến Hùng KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 982439841 R
1419176 Lê Yến Minh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp Kvl111 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1419242 Dương Thị Quy KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp Kvl111 Đăng ký 1292820533 R
1519203 Trà Thị Ngọc Trăm KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 15kvl2 Đăng ký 1634273161 R
1519163 Trần Ngô Quân KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 15KVL2 Đăng ký 908199111 R
1419081 Lê Ngọc Phúc Hào KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1 15kvl1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519035 Nguyễn Thị Ngọc Đào KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 927355157 R
1319010 Vũ Thị Kim Anh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. (sdt: 0962969401) R
1519136 Đặng Trần Trí Nhật KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL 111 Đăng ký 1645966632 R
1419040 Phạm Quốc Cường KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 962333722 R
1419270 Trương Thị Huyền Thanh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 1694853490 R
1519046 Lâm Hoàng Hảo HOH111 Hóa vô cơ 1 15KVL1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. K15 không có học môn này
1419279 Nguyễn Phương Dạ Thảo KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1319344 Trần Thị Thanh HOH124 Hoá lý 2 15HOH1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. cập nhật sau
1519083 lê duy khánh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 15khvl1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1419391 võ thị hoài xuân KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 14mm Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1419298 Nguyễn Đức Thuận KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1 15KVL1 Đăng ký 1668897113 R
1419298 Nguyễn Đức Thuận KVL132 Phương pháp chế tạo vật liệu 2 15KVL2 Đăng ký 1668897113 LOP 15KVL1
1419280 Nguyễn Thị Thu Thảo KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519135 Trương Ngọc Nhân NNA104 Anh văn 4 15kvl2 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. GHI RÕ MÃ LỚP
1519092 Đặng Thị Ngọc Lam KVL134 Các phương pháp phân tích vật liệu 2 15kvl2 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.. sđt: 01626350150 lớp đầy
1519231 Trần Diễm Vy KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 15KVL2 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
1519092 Đặng Thị Ngọc Lam KVL134 Các phương pháp phân tích vật liệu 2 15kvl1 Hủy Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.. sđt: 01626350150 F
1119474 Nguyễn Đạo Thành Danh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp hl1 Đăng ký 908601478 R
1119474 Nguyễn Đạo Thành Danh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 908601478 R
1419275 Hồ Thu Thảo KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 972470274 R
1519005 Nguyễn Tuấn Anh KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1 15KVL2 Hủy Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519005 Nguyễn Tuấn Anh KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1 15KVL1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519005 Nguyễn Tuấn Anh KVL134 Các phương pháp phân tích vật liệu 2 15KVL2 Hủy Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519005 Nguyễn Tuấn Anh KVL134 Các phương pháp phân tích vật liệu 2 15KVL1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1519005 Nguyễn Tuấn Anh KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 15KVL1 Hủy Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. F
1519005 Nguyễn Tuấn Anh KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 15KVL2 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. lớp đầy
1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú HOH111 Hóa vô cơ 1 HOH111 Hủy Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. GHI RÕ MÃ LỚP
1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú HOH111 Hóa vô cơ 1 HOH111 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. GHI RÕ MÃ LỚP
1319466 Huỳnh Thị Cẩm Tú HOH116 Hóa hữu cơ 2 HOH116 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. GHI RÕ MÃ LỚP
1319003 Mai Thị Kiều Anh HOH112 Hóa vô cơ 2 HL1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. cập nhật sau
1419106 Lê việt hoàng KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 14kvl1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R

Những lớp nào đầ đủ sỉ số, sinh viên có thể theo học lớp còn lại nhưng tên vẫn trong danh sách lớp đã đăng ký.

MSSV Họ và Tên Tên Học Phần Mã lớp Yêu cầu Thông tin liên hệ Kết quả ĐC
1519148 Nguyễn Hoàng Ninh KVL121 Sinh học cơ sở 15kvl2 Đăng ký 984545854 R
1319339 Nguyễn Duy Tân HOH123 Hóa lý 1 16HOH1 Đăng ký 986912860 R
1419382 Huỳnh Quốc Vương KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 903345851 R
1419396 Nguyễn Thị Kim Yến KVL105-Vật liệu kim loại, bán dẫn, điện môi KVL105 Hủy 1643437690 R
1519112 Lê Thị My NNA104 Anh văn 4 15kvl1 Đăng ký 1632726293 cập nhật sau
1419023 Trần Thị Thanh Bình KVL121 Sinh học cơ sở KVL121 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó."}">Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1419387 Bùi Thị Xoan KVL121 Sinh học cơ sở KVL121 Đăng ký 968330710 R
1419303 Nguyễn Thị Diễm Thúy KVL121 Sinh học cơ sở KVL121 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó."}">Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1419089 Thiều Hồng Hân KVL121 Sinh học cơ sở 14KVL1 Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó."}">Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. R
1419374 Nguyễn Thị Hùng Viễn KVL121 Sinh học cơ sở KVL121 Đăng ký 1658845247 R
1419341 Nguyễn Minh Trí KVL121 Sinh học cơ sở 14MM Đăng ký Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó."}">
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
 
1419396 Nguyễn Thị Kim Yến KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp KVL111 Đăng ký 1643437690  
1419165 Trần Đạt Lợi KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp kvl111 Đăng ký 91144191 R
1419165 Trần Đạt Lợi KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 kvl133 Hủy 91144191 chưa đăng ký
1419165 Trần Đạt Lợi KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1 kvl133 Đăng ký 9144191 đã đăng ký trước đó