logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Những sinh viên thuộc chuyên ngành vật liệu y sinh từ K13 trở về trước, còn nợ môn Giải phẩu sinh lý người và động vật thì học thay thế bằng môn KỸ THUẬT PHÂN TỬ TRONG CHẨN ĐOÁN, đang mở trong học kỳ này (hk1/17-18).