logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Thông báo đến các bạn sinh viên chuyên ngành polymer danh sách đăng ký và phân công GVHD seminar chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2017-2018. Các bạn theo dõi theo danh sách và liên hệ với GVHD để nhận đề tài.

Xin trân trọng cám ơn.