logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Thông báo

Đổi lịch học 2 môn từ chiều thứ 4 sang Chiều thứ 3 như sau:

- Vật liệu cách âm – cách nhiệt – cơ học: tiết 7-9 phòng C32

- Vật liệu lưu trữ và chuyển hoá năng lượng: tiết 10-12 phòng C32