logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

THÔNG BÁO

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2015 hiểu rõ hơn các chuyên ngành mà mình sẽ lựa chọn cho chương trình học từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 (tức học kỳ 6 của khóa học). Nay BCN Khoa sẽ tổ chức buổi giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên vào lúc:

  14g00-Thứ 3, ngày 05 tháng 12 năm 2017 tại phòng E403 (cơ sở NVC)