logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

THÔNG BÁO

- BCN Khoa Khoa Học Vật Liệu sau khi thống nhất các chuyên ngành với nhau và đồng ý chuyên ngành mà sinh viên đã đăng ký theo nguyện vọng của mình.

- Danh sách các chuyên ngành sinh viên tải về tại đây >>>

- Khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp hay lý do nào về việc thay đổi chuyên ngành kể từ ngày ra thông báo này.