logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Hiện tại có 1 số học phần thay đổi lịch học của các Khóa, đề nghị sv xem lại

thời khóa biểu

- Sinh viên xem thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại đây >>>

- Học kỳ 2 năm học 2017-2018 bắt đầu từ 22/01/2018.

- Danh sách các học phần thay thế dành cho K13 trở về trước xem tại đây >>>