logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KL) – SEMINAR TỐT NGHIỆP (SM) KHÓA 2014

STT HỌ TÊN MSSV KL/SM GVHD
1 Phạm Thị Chi 1419029 KL TS. Hoàng Ngọc Cường
2 Nguyễn Hoàng Phượng Trang 1419329
3 Trần Thị Kim Cương 1419034 KL TS. Hoàng Thị Đông Quỳ
4 Đỗ Ngọc Yến Nhi 1419208
5 Nguyễn Anh Quân 1419238
6 Nguyễn Minh Tiến 1419321
7 Vũ Đức Mạnh 1419172 SM TS. Nguyễn Thái Ngọc Uyên
8 Phạm Minh Nhựt 1419216
9 Trần Thị Thảo Sương 1419258
10 Nguyễn Thị Diễm Thùy 1419304
11 Phùng Ngọc Thái Phương Duy 1419055 KL
12 Phạm Kiều Phương Minh 1419179
13 Phạm Anh Thư 1419315
14 Trương Quang Dũng 1419058 KL TS. Nguyễn Hoàng Duy
15 Nông Thị Huyền 1419116 SM TS. Đỗ Thị Vi Vi
16 Nguyễn Thị Trang 1419330
17 Trần Doãn Minh Hiếu 1419095 KL
18 Trần Kim Hiếu 1419096
19 Trần Thị Bé Hiền 1419102
20 Nguyễn Lê Châu Uyên 1419371
21 Lê Ngọc Phúc Hào 1419081 SM TS. Hà Thúc Chí Nhân
22 Lê Quang Hào 1419082
23 Trần Văn Hải 1419086
24 Nguyễn Tất Đức 1419073 KL
25 Bùi Thị Khánh Linh 1419152
26 Mai Khắc Tuấn 1419357
27 Lê Thị Thảo 1419276 KL PGS. TS. Lê Văn Hiếu
28 Nguyễn Ngọc Minh Thư 1419311
29 Nguyễn Thị Gìau 1419078
30 Bùi Đại Phát 1419221 KL TS. Phạm Văn Việt
31 Trần Thị Kim Hiếu 1419098 SM ThS. Vũ Năng An
32 Ngô Phú Thuận 1419297
33 Huỳnh Văn Cường 1419036 KL
34 Nguyễn Thị Thu Cúc 1419033
35 Trần Thị Thanh Bình 1419023
36 Lê Hà Vũ Duy 1419051 SM ThS. Nguyễn Tường Vy
37 Hà Lê Trung Hiếu 1419092
38 Trần Nhật Minh 1419180 KL
39 Hoàng Quỳnh Như 1419212 SM ThS. Vũ Tiến Trung
40 Dương Thị Quy 1419242
41 Huỳnh Ngọc Minh Thư 1419307 KL ThS. Nguyễn Ngọc Thủy
42 Mai Minh Giao 1419077 KL ThS. Phùng Gia Thịnh