logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Các bạn sinh viên polymer K14 làm luận văn & seminar TN ở cơ sở NVC thì tập trung vào thứ 5 ngày 1/3/2018 lúc 9h tại phòng F211 trực vệ sinh và mượn dụng cụ. Bạn nào không đến thì không được vào phòng làm thực nghiệm.