logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

THỰC TẬP SINH

CHUYÊN NGÀNH VẬT LIỆU Y SINH – KHOA KHOA HỌC VẬT LIỆU

Tháng 4/2018

Số buổi thực tập: 08 buổi (sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00) và 01 buổi ôn tập, báo cáo kết quả
- Nơi thực tập: PTN. Động vật (lầu 2, dãy D, cơ sở Nguyễn Văn Cừ)
- Tổng số sinh viên: 24 sinh viên, 2 sinh viên/nhóm, 12 nhóm
- Thời gian thực tập: 04, 05, 11, 12, 18/04 (thứ tư, thứ năm)
- Cán bộ giảng dạy:
+ Trưởng thực tập/Giảng viên: ThS. Lê Mai Hương Xuân (PTN. Công nghệ Sinh học phân tử)
+ Chuẩn bị thực tập/Trợ giảng:
ThS. Nguyễn Hiếu Nghĩa (BM. CNSH Phân tử và Môi trường, Khoa Sinh học - CNSH)
CN. Lê Khả Hân (BM. CNSH Phân tử và Môi trường, Khoa Sinh học - CNSH)

* Lưu ý:
- Trước khi đến lớp, đọc tài liệu và tìm hiểu nguyên tắc
phương pháp, ý nghĩa của từng bước thí nghiệm, vai trò và
độ độc hại của các hóa chất
- Đến lớp đúng thời gian quy định
- Tham gia đầy đủ các buổi thực tập
- Mặc áo blouse khi thực tập

* Đánh giá môn học:
- Kết quả thí nghiệm (đánh giá theo nhóm): 25%
- Trình bày kết quả và biện luận (đánh giá theo nhóm): 25%
- Kiến thức về môn học (đánh giá cá nhân): 50%

Xem thêm chi tiết nội dung từng buổi thực tập vui lòng download tại đây >>>