logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

-K14MM: Seminar chuyên đề học tại phòng E301

-K14PO: CNBX biến tính vật liệu polymer học tại phòng C31

             (Thứ và tiết học vẫn như cũ)