logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Tuyển sinh 2016

1. Giới thiệu ngành Khoa học Vật liệu

Khoa học vật liệu là một khoa học liên ngành, có khả năng kết nối với nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ như: Vật lý; Hóa học; Công nghệ y sinh học, Công nghệ thông tin, Điện tử, Công nghệ môi trường, Năng lượng…

Xem tiếp...